ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ;

+235

No comments posted yet

Comments

Fw_oi (2 years ago)

energ2

Slide 2

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 3

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 4

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 5

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 6

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 7

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 8

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 9

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ; ΦΕ 11 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο χαρακτηρίζονται ορυκτά καύσιμα, γιατί είναι αποθηκευμένα στο υπέδαφος και έχουν προέλθει από το μετασχηματισμό φυτικών ή ζωικών οργανισμών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό της γης για εκατομμύρια χρόνια σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες. Ορυκτά καύσιμα

Slide 3

Τα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων είναι ανεξάντλητα; Τα ορυκτά καύσιμα είναι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Η υπερεκμετάλλευσή τους θα οδηγήσει σε εξάντλησή τους.

Slide 4

Ορυκτά καύσιμα & περιβάλλον καύση ορυκτών καυσίμων διοξείδιο του άνθρακα (CO2) διοξείδιο του θείου (SO2) οξείδια του αζώτου (NOx) αέρια που επιβαρύνουν το περιβάλλον

Slide 5

Φαινόμενο του θερμοκηπίου αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη

Slide 6

Όξινη βροχή

Slide 7

Αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη λιώσιμο πάγων αύξησης στάθμης νερού θάλασσας ερημοποίηση

Slide 8

Αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη ακραία καιρικά φαινόμενα Κίνδυνος εξαφάνισης πολλών φυτικών & ζωικών οργανισμών

Slide 9

σελ. 43

Slide 10

σελ. 43            

Slide 11

σελ. 44   

Slide 12

σελ. 44 Η χρήση (καύση) ορυκτών ανθράκων ρυπαίνει περισσότερο το περιβάλλον και η εξόρυξή τους αλλάζει τη μορφολογία του εδάφους. Το πετρέ-λαιο προκαλεί ρύπανση κατά την καύση του. Ατυχήματα δημιουργούνται και κατά τη μετα-φορά του.

Slide 13

σελ. 44 Ορυκτοί άνθρακες & πετρέλαιο.

Slide 14

σελ. 44 Φίλτρα στις καμινάδες των εργοστασίων, χρησιμοποίηση περισσότερου φυσικού αερίου & εξοικονόμηση ενέργειας.

Slide 15

σελ. 44 Το πετρέλαιο & το φυσικό αέριο σχηματίστηκαν από μικροοργανισμούς, που καταπλακώθηκαν για εκα-τομμύρια χρόνια, ενώ οι ορυκτοί άνθρακες από φυτά που καταπλακώθηκαν αντίστοιχα. Η μεταφορά τους γίνεται με αγωγούς, με δεξαμενόπλοια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και με ιμάντες ή βαγόνια (ορυκτοί αν-θρακες).

Slide 16

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ11

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού φυσικό αέριο άνθρακες πετρέλαιο

URL: