ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

+465

No comments posted yet

Comments

Fw_oi (2 years ago)

ananevs

Slide 2

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 3

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 4

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 5

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 6

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 7

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 8

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕ 12 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Πηγές ενέργειας που δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται εξαιρετικά αργά. Πηγές ενέργειας μη ανανεώσιμες ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας που βρίσκονται άφθονες στο φυσικό περιβάλλον και είναι ανεξάντλητες.

Slide 3

Η ανθρωπότητα καταναλώνει ημερησίως τόση ποσότητα ορυκτών καυσίμων, όση μπορεί η φύση να δημιουργήσει σε χίλια περίπου χρόνια.

Slide 4

πυρηνική ενέργεια Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ορυκτοί άνθρακες πετρέλαιο φυσικό αέριο

Slide 5

βιομάζα Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήλιος άνεμος νερό γεωθερμία

Slide 6

Όλες οι πηγές ενέργειας έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Slide 9

σελ. 45

Slide 10

σελ. 45 ήλιος ανανεώσιμη βιομάζα ανανεώσιμη ορυκτοί άνθρακες μη ανανεώσιμη πετρέλαιο μη ανανεώσιμη φυσικό αέριο μη ανανεώσιμη άνεμος ανανεώσιμη νερό ανανεώσιμη γεωθερμία ανανεώσιμη πυρηνικά μη ανανεώσιμη

Slide 11

σελ. 46 ήλιος βιομάζα ορυκτοί άνθρακες πετρέλαιο φυσικό αέριο άνεμος νερό (υδατόπτωση) γεωθερμία σχάση πυρήνων

Slide 12

σελ. 46 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εξαντλού-νται. Η εκμετάλλευσή τους δεν προκαλεί ρύπαν-ση, η απόδοσή τους όμως είναι μικρή. Οι μη ανανε-ώσιμες πηγές ενέργειας, εξαντλούνται και προκα-λούν ρύπανση, έχουν όμως μεγάλη απόδοση.

Slide 13

σελ. 46 Ανανεώσιμες πηγές: κομπιουτεράκι, ανεμογεννήτρια. Μη ανανεώσιμες πηγές: σόμπα, αερόθερμο.

Slide 14

σελ. 46 μεγάλη απόδοση ρύπανση περιβάλλοντος εξαντλούνται

Slide 15

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ12

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μη

URL: