Οι δάσκαλοι του Γένους

+542

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) Οι δάσκαλοι του Γένους

Slide 2

Οι δάσκαλοι του Γένους Δάσκαλοι του Γένους Αρκετοί ήταν ή έγιναν αργότερα κληρικοί. Τις σπουδές τους τις έκαναν κυρίως… …στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ενώ άλλοι στα Ιόνια Νησιά, στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και στο εξωτερικό.

Slide 3

Δάσκαλοι του Γένους

Slide 4

Το «Κρυφό Σχολειό», πίνακας του Νικολάου Γύζη, 1886.

Slide 5

Οι δάσκαλοι του Γένους Οι δάσκαλοι του Γένους δίδασκαν Σε ναούς. Ιδεολογική προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης του 1821. Έγραφαν επιστολές και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες είτε ολόκληρα βιβλία. Τα τύπωναν με την υποστήριξη της Εκκλησίας, των Φαναριωτών ηγεμόνων ή φιλομαθών εμπόρων. Σε σχολεία. Σε δημόσιους χώρους.

Slide 6

Περιοχές όπου λειτούργησαν σχολεία στον ελληνικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα.

Slide 7

Ο «Χρήσιμος παιδαγωγός», από τα μέσα του 17ου αιώνα περιείχε τα γράμματα της αλφαβήτου, προσευχές, το Σύμβολο της Πίστεως και άλλα θρησκευτικά κείμενα, όπως η Οκτώηχος, το Ψαλτήρι, ο Απόστολος».

Slide 8

Ιωάννου Δαμασκηνού, Οκτώηχος, Βενετία 1852.

Slide 9

Ετυμολογικό Μέγα, 1499 Βενετία.

Slide 10

Οι δάσκαλοι του Γένους Φωτισμένοι πνευματικοί άνδρες Δράση των Ελλήνων λογίων στη Δύση. Επηρεάζονται από τα κηρύγματα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Νέες φιλελεύθερες και ριζοσπαστικές ιδέες. Η πνευματική αυτή δραστηριότητα ονομάστηκε Νεοελληνικός Διαφωτισμός.

Slide 11

Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης 1660-1749 ήταν Έλληνας κληρικός, θεολόγος, παιδαγωγός και μαθηματικός. Κατέχει διαπρεπή θέση στον πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα.

Slide 12

Ο Άνθιμος Γαζής (Μηλιές Πηλίου, 1764 – Σύρος, 1828) ήταν Έλληνας συγγραφέας, χαρτογράφος και από τους σημαντικότερους διαφωτιστές, που αγωνίστηκε για την διάδοση των ευρωπαϊκών ιδεών στην Ελλάδα.

Slide 14

Ο Νεόφυτος Δούκας (1760-1845) υπήρξε κληρικός και λόγιος, με έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Από τις πιο σημαντικές μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Slide 15

Οι δάσκαλοι του Γένους Νεοελληνικός Διαφωτισμός Ο Φαναριώτης νομικός Δημήτριος Καταρτζής Ο Κερκυραίος κληρικός Ευγένιος Βούλγαρης Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς Ο Δανιήλ Φιλιππίδης Ο Κοζανίτης γιατρός Μιχαήλ Περδικάρης

Slide 16

Ο Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806) ήταν Έλληνας κληρικός, παιδαγωγός, μεταφραστής του Βολταίρου και διαπρεπής στοχαστής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Με τη διδασκαλία του και τα συγγράμματά του εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία της ελληνικής παιδείας.

Slide 17

Πρώτη σελίδα βιβλίου του Ευγένιου Βούλγαρη.

Slide 18

Η Γεωγραφία Νεωτερική (Βιέννη, 1791), που έγραψαν ο Δανιήλ Φιλιππίδης και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, θεωρείται ένα από τα πρώτα και πλέον σημαντικά βιβλία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Slide 19

Οι δάσκαλοι του Γένους «Ελληνική Νομαρχία» Ιταλία 1806 Έργο άγνωστου συγγραφέα αφιερωμένο στον Ρήγα Βελεστινλή. Σημαντικό κείμενο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Καταδικάζεται η «αναρχία» και η «μοναρχία» και προβάλλεται ως ιδανική διοίκηση η «νομαρχία», δηλαδή το πολίτευμα όπου εξουσιάζουν οι νόμοι.

Slide 20

Οι δάσκαλοι του Γένους Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Λόγιος μοναχός του Αγίου Όρους. Ιεροκήρυκας και μάρτυρας. Κήρυττε στον υπόδουλο ελληνισμό. Ίδρυσε σχολεία. Συνδύαζε το πνεύμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της παιδείας με τη θρησκευτική πίστη και την εθνική συνείδηση.

Slide 21

«Να σπουδάζετε και εσείς, αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα όσον ημπορείτε. Και αν δεν εμάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να μανθάνουν τα ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είνε εις την ελληνικήν. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβης εκείνα οπού ομολογεί η Εκκλησία μας».

Slide 22

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με σκηνές του μαρτυρίου του.

Slide 23

8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

URL: