Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

+50

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί Γ.Φ.

Slide 2

Όλοι οι φυσικοί αριθμοί, εκτός από το ένα (1), χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Τους πρώτους Τους σύνθετους Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι φυσικοί αριθμοί;

Slide 3

Πρώτοι λέγονται οι αριθμοί που διαιρούνται ακριβώς μόνο με τη μονάδα (1) και τον εαυτό τους. π.χ. ο αριθμός 11 είναι πρώτος, γιατί διαιρείται ακριβώς μόνο με το ένα (1) και τον εαυτό του (11). Ποιοι είναι οι πρώτοι αριθμοί;

Slide 4

Σύνθετοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν τουλάχιστον έναν ακόμη διαιρέτη, εκτός από τη μονάδα και τον εαυτό τους. π.χ. ο αριθμός 12 είναι σύνθετος, γιατί έχει διαιρέτες τους αριθμούς: 1, 2, 3, 4, 6, 12 Ποιοι είναι οι σύνθετοι αριθμοί;

Slide 5

Ο αριθμός 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος. Διαιρείται μόνο με τον εαυτό του. Ο αριθμός 1 είναι πρώτος ή σύνθετος;

Slide 6

Το κόσκινο του Ερατοσθένη που χωρίζει τους αριθμούς σε πρώτους και σύνθετους

Slide 7

Το πηγάδι του Ερατοσθένη στο Ασουάν Γιάννης Φερεντίνος

URL: