ხელოვნება

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ხელოვნება იზა ტიელიძე დირბის საჯარო სკოლა

Slide 2

სახვითი ხელოვნების ჟანრები

Slide 3

პეიზაჟი პეიზაჟი ეწოდება სურათს,რომელზეც ასახულია ქალაქის,რაიმე ადგილის ან მიდამოს ხედი, ბუნება.

Slide 4

პორტრეტი პორტრეტი-ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ფერწერული,გრაფიკული,სკულპტურული ან ფოტოგრაფიული გამოსახულებაა.

Slide 5

ანიმალისტური ჟანრი ცხოველები

Slide 6

ისტორიული ჟანრი წარსულის მნიშვნელოვანი ამბების ამსახველი სურათები.

Slide 7

ნატურმორტი ნატურმორტი ფრანგული სიტყვაა და ,,მკვდარ ბუნებას ნიშნავს,,ნატურმორტი წარმოადგენს ისეთ ნახატს, რომელზედაც გამოსახულია;ხილი, ნანადირევი,გაწყობილი სუფრა, საოჯახო ნივთები,წიგნები.

Slide 8

ბატალური ჟანრი ბატალურ ჟანრში ასახულია ომებისა და ბრძოლების ამსახველი სურათები.

Slide 9

ყოფითი ჟანრი ყოფითი ჟანრი-სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთი ჟანრია სადა ც ასახულია ყოველდღიური ყოფაცხოვრების ამსახველი სცენები.

Slide 10

მულტიპლიკაცია მულტიპლიკაციური ფილმი კინოფირზე გადაღებული ცალკეული ნახატებია.მულტფილმები შეიძლება იყოს როგორც ნახატი,ისე თოჯინური.

URL:
More by this User
Most Viewed