Тракийските богове, съкровища и гробници..

+159

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ТРАКИЙСКИ БОГОВЕ, СЪКРОВИЩА И ГРОБНИЦИ трети клас

Slide 2

Както всички древни народи траките били много зависими от природата. Вярвали, че светът е създаден от боговете. Покланяли се пред Великата майка Земята и нейния си Слънцето.

Slide 3

Почитали Тракийския конник като бог на лова, природата и плодородието.

Slide 4

Прекланяли се пред прочутия певец и музикант Орфей, който живеел в Родопите и разказвали легенди за него. Родопи – планината на Орфей

Slide 5

За да получат милост от боговете, траките им принасяли в жертва животни и скъпоценни дарове. Изработвали изящни златни и сребърни съдове с образи на богове. Това са прочутите в цял свят тракийски съкровища.

Slide 6

Рогозенско съкровище съдържа 165 сребърни съда с изображения на хора, богове и животни.

Slide 7

Панагюрското съкровище съдържа 9 златни съда и тежи повече от 12 кг.

Slide 8

Траките вярвали, че щастливият живот започва след смъртта. Затова погребвали своите близки с песни и угощения. В гробовете поставяли дарове - съдове, оръжия, накити, оръжия и дори коне. За царете си строели украсени със стенописи каменни гробници, затрупани с могили от пръст.

Slide 9

По българските земи има хиляди тракийски могили. Казанлъшката и Свещарската са обявени за световно културно наследство.

Slide 12

Помисли, проучи, сподели… Защо вярванията на траките били свързани с природните сили? Разкажи за боговете на траките. Опиши тракийските гробници: за какво служели, от какво са изградени, как са украсени? Посочи на картата местонахожде- нието на Казанлъшката и Свещарската гробница.

Slide 13

ДОМАШНА РАБОТА 1. Обсъдете и отговорете писмено: Защо тракийските съкровища и гробници са културно наследство, с което можем да се гордеем? 2. Съберете материали и подгответе доклад за една от двете гробници – Казанлъшка или Свещарска.

Slide 14

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Справихте се чудесно!

URL: