Επαναληπτικό - Ενότητα Β΄ Ιστορίας Στ΄

+206

No comments posted yet

Comments

sudiakos2 (5 years ago)

Ευχαριστώ πολύ Μαρίνα για τα καλά λόγια σου.

andmarina (5 years ago)

Εξαιρετικές οι παρουσιάσεις σου, συνάδελφε! Χωρίς υπερβολή, νομίζω ότι φέτος βρίσκονται μέσα σε κάθε Έκτη τάξη. Παραπέμπω τους μαθητές μου σ'αυτές. Μαρίνα, 8ο Κομοτηνής

Slide 1

Ιστορία Στ΄ Επαναληπτικό Ενότητα Β: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία

URL: