GURINDAM

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

GURINDAM

Slide 2

Definisi Gurindam ialah satu bentuk puisi melayu yang terdiri daripada dua baris yang berpasangan, bersajak atau berirama dan memberi idea yang lengkap atau sempurna dalam pasangannya. Baris pertama gurindam dipanggil syarat(protasis) dan baris kedua dipanggil jawab(apodotis)

Slide 3

Ciri-ciri Puisinya masih tergolong sebagai puisi bebas dengan pengertian ia tidak terikat dari segi rangkap, atau dikenali sebagai puisi yang tidak berangkap; jika berangkap, maka tidak tentulah bilangan baris di dalam serangkap, atau bilangan perkataan dalam satu rangkap

Slide 4

(2)Jika bentuk puisi yang dipilih terdiri daripada bentuk yang terikat, contohnya seperti “Gurindam dua belas”, ikatan yang dipatuhi hanya pada pasangan-pasangan yang berirama; manakala aspek lain, jumlah barisan dalam serangkap, gabungan beberapa bentuk irama, dan sebagainya adalah bebas

Slide 5

(3) Walaupun bebas, puisinya masih menunjukkan ciri-ciri puisi tradisional, misalnya mengadakan ritma antara baris- baris yang sejajar atau unsur-unsur asonasi dan aliterasi antara kerat-kerat yang sejajar dalam baris

Slide 6

(4) Dalam satu untai gurindam mungkin dimulai, diselangi ataupun diakhiri dengan bentuk yang lain, umumnya seperti pantun (5) Dari segi isi, contoh-contoh ini memperlihatkan keadaan yang benar dan serius, perasaan yang berat, tidak dengn maksud jenaka atau bermain-main

Slide 7

(6) Dari segi fungsinya, ia tidak mempunyai maksud cerita seperti dalam prosa berirama, berteka teki dalam teka teki, sindir dan giat seperti di dalam seloka, undang-undang atau peraturan seperti dalam teromba, atau pembomohan dan pengubatan seperti dalam mantera.

Slide 8

Bentuk Gurindam

Summary: Nota tentang gurindam

URL:
More by this User
Most Viewed