Уча се да описвам повърхнината на България1

+59

No comments posted yet

Comments

Slide 1

The Chalkboard Presenter Name By PresenterMedia.com Уча се да описвам повърхнината на България 3-ти клас

Slide 2

Дунавска равнина Горнотракийска низина Покажи на картата Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Определи къде са разположени. Направи кратко устно описание, като допълваш пропуснатите думи: Зад.1

Slide 3

Дунавска равнина Дунавската равнина е разположена в…………………… България, между ……………. на запад и …………………………. на изток. Северна Сърбия Черно море

Slide 4

Горнотракийска низина Горнотракийската низина се намира в …………….. България. Оградена е от планините ……………, ……………………………… и …………………. . Южна Родопи Рила Средна гора

Slide 5

А) Какви са земите и на Дунавската равнина и на Горнотракийската низина – ниски или високи? Разгледай снимките Дунавска равнина Горнотракийска низина Зад.2 Б) Коя от двете е по-равна?

Slide 6

Изгледът на тази равнина почти навсякъде е еднакъв – равни и еднообразни земи. В тях не се виждат никакви възвишения. През цялата равнина тече река……………… . Друга е картината на ………………………. . ….Нейната повърхнина е по-разнообразна – ту се понижава, ту се повишава. В източната й част се издигат и високи възвишения. През равнината протичат много реки. Кое описание за коя равнина е и допълни липсващите думи: Зад.3 Горнотракийска низина Марица Дунавската равнина Дунавска равнина

Slide 7

Какво се отглежда в Дунавската равнина? Навсякъде в Дунавската равнина едри жита леко поклащат натежали класове. Често се срещат и царевични ниви, слънчогледи, покрай реките – зеленчуци, а по ниските височини и овощни градини. Зад.4 пшеница слънчоглед зеленчуци царевица овошки

Slide 8

Навлезе ли човек в Горнотракийската низина, той сякаш попада в същинска градина. Ливади и пасища тук почти няма. Навсякъде се виждат отрупани с плод лозя, овощни и зеленчукови градини, ниви от ориз, памук и царевица. лозя зеленчуци ориз овошки памук

Slide 9

Спазвай следната последователност: Да опишем едно поле по картата Зад.5 Софийско поле Пернишко поле

Slide 10

Сравни билата на: Зад.6 Стара планина Рила Пирин Родопи Остри, оголени и заснежени през по-голяма част от годината Заоблено, по-стръмно от южната част на планината Много планински ридове със заоблени била, пръснати в различни посоки. Приличат на развълнувано море.

Slide 11

Открий подземните богатства на планините в картата на България. Зад.7 въглища нефт желязна руда медна руда оловно-цинкова руда мрамор

Slide 12

Прочетете текста Кои три планини са сравнени в него? Зад.8 Сютка, както и повечето от родопските високи върхове,по нищо не приличаше на рилските и пиринските зъбери (стръмни, остри върхове), издигащи се високо над превалите (понижените части, удобни за преминаване)- мъчно Достъпни и шеметни. Тук липсват алпийските циркуси (понижения, заети често от високопланински езера) и долини – бездни. Връх Сютка е само сборище на няколко лъкатушни била. По Павел Делирадев Родопи Рила Пирин

Slide 13

Когато описваш планина, спазвай следната последователност: Запомни !

Slide 14

Приятно бе да учим заедно! Благодаря! Изготвил: Петя Перпериева ОУ“Проф.П.Н.Райков“ гр. Трявна

URL: