ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 10 , 100 , 1.000

+33

No comments posted yet

Comments

Slide 1

8 7 6 5 Ένα μηδενικό , άρα μεταφέρω την υποδιαστολή μια θέση δεξιά. , Χ 1 0 ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ! ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ! Πολλαπλασιασμός με 10 , 100 και 1.000

Slide 2

8 7 5 2 , Χ 1 0 0 0 Δύο μηδενικά , άρα μεταφέρω την υποδιαστολή δύο θέσεις δεξιά. Πολλαπλασιασμός με 10 , 100 και 1.000

Slide 3

8 7 52 , Χ 1.0 0 0 0 Τρία μηδενικά , άρα μεταφέρω την υποδιαστολή τρεις θέσεις δεξιά. Είναι … παιχνιδάκι! Πολλαπλασιασμός με 10 , 100 και 1.000 0 Στη θέση που έμεινε άδεια συμπληρώνω ένα μηδενικό. Οι ξερόλες της πρωτοβάθμιας .

Summary: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 10 , 100 , 1.000

Tags: education math

URL: