Οι δυνάμεις

+60

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι δυνάμεις Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι η δύναμη; Ένα γινόμενο, που έχει ίδιους παράγοντες (αριθμούς), μπορεί να γραφτεί σύντομα με τη μορφή δύναμης. π.χ. 4 * 4 * 4 = 4³ = 64

Slide 3

Από τι αποτελείται μια δύναμη; Κάθε αριθμός με τη μορφή 43 ονομάζεται δύναμη. Αποτελείται από δύο μέρη: Το 4, που λέγεται βάση της δύναμης και μας δείχνει ποιος αριθμός πολλαπλασιάζεται. Το 3, που λέγεται εκθέτης της δύναμης και μας δείχνει πόσες φορές πολλαπλασιάζεται η βάση της δύναμης. Ο εκθέτης γράφεται με μικρότερο μέγεθος, πάνω και δεξιά από τη βάση.

Slide 4

Τα μέρη της δύναμης 43 βάση εκθέτης Δείχνει: Ποιος αριθμός πολλαπλασιάζεται Δείχνει: Πόσες φορές πολλαπλασιάζεται η βάση της δύναμης

Slide 5

Πώς υπολογίζουμε μια δύναμη; Για να υπολογίσουμε μια δύναμη πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό της βάσης με τον εαυτό του τόσες φορές όσες δηλώνει ο εκθέτης. π.χ. 62 = 6 * 6 = 36 73 = 7 * 7 * 7 = 343 24 = 2 * 2 * 2 * 2 = 16

Slide 6

Πώς διαβάζουμε τις δυνάμεις; Όταν ο εκθέτης είναι 1 διαβάζεται "στην πρώτη " π.χ. 5¹ = πέντε στην πρώτη = 5 Όταν ο εκθέτης είναι 2 διαβάζεται "στη δεύτερη " ή "στο τετράγωνο " π.χ. 5 2 = πέντε στη δεύτερη = 5 * 5 = 25 Όταν ο εκθέτης είναι 3 διαβάζεται "στην τρίτη" ή "στον κύβο " π.χ. 5 3 = πέντε στην τρίτη = 5 * 5 * 5 = 125 Όταν ο εκθέτης είναι 4 διαβάζεται "στην τέταρτη" κτλ π.χ. 5 4 = πέντε στην τέταρτη = 5 * 5 * 5 * 5 = 625 Γιάννης Φερεντίνος

URL: