Δυνάμεις του 10

+41

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Δυνάμεις του 10 Γ.Φ.

Slide 2

Ποιες είναι οι δυνάμεις του 10; Οι δυνάμεις του 10 είναι αυτές που έχουν βάση το 10.

Slide 3

Γιατί χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις του 10; Μας είναι πολύ χρήσιμες. Μας επιτρέπουν να γράψουμε σύντομα πολύ μεγάλους αριθμούς.

Slide 4

Πώς γίνεται αυτό; Αν πολλαπλασιάσουμε το 10 με τον εαυτό του, όσες φορές θέλουμε, το αποτέλεσμά μας θα είναι το 1 με τόσα μηδενικά πίσω του, όσες φορές εμφανίζεται το 10 στο γινόμενο. π.χ. 10 * 10 * 10 = και αντίστροφα 10.000 = 1.000 10 * 10 * 10 * 10

Slide 5

Χρησιμοποίηση αυτής της ιδιότητας του 10 στις δυνάμεις Γράφουμε το 1 και τόσα μηδενικά όσα μας λέει ο εκθέτης π.χ. 10 = γιατί 10 = 100.000 10 * 10 * 10 * 10 * 10 = 100.000

Slide 6

Χρησιμοποίηση αυτής της ιδιότητας του 10 στις δυνάμεις Γράφουμε το 10 ως βάση και τόσα μηδενικά όσα μας λέει ο εκθέτης. π.χ. 10.000.000 = γιατί ο αριθμός μας έχει 7 μηδενικά. 10

Slide 7

Στην περίπτωση που το πρώτο ψηφίο του αριθμού δεν είναι 1… Μετατρέπουμε τον αριθμό σε γινόμενο του πρώτου ψηφίου με το 10, 100, 1.000, 10.000… ανάλογα με τον αριθμό των μηδενικών (0) που υπάρχουν στον αριθμό. Μετατρέπουμε το 10, 100, 1.000 … σε δύναμη του 10. Ο αριθμός μας τώρα έχει τη μορφή γινομένου του οποίου ο δεύτερος παράγοντας είναι δύναμη του 10.

Slide 8

Παραδείγματα 70.000= 534.000 = 6 * 10 = 5 * 10 + 4 * 10³ + 6 * 10² + 7 * 10¹ = 5 * 10.000 + 4 * 1.000 + 6 * 100 + 7 * 10 = 50.000 + 4.000 + 600 + 70 = 7 * 10.000 = 7 * 10 6 * 100.000.000 = 600.000.000 54.670 Γιάννης Φερεντίνος 5 * 10 + 3 * 10 + 4 * 10³

URL: