Αυτόχθονες λαοί

+71

No comments posted yet

Comments

Slide 1

stin-st-taxi.blogspot.gr Πατρίτσια

Slide 2

Αυτόχθονες αποκαλούμε αυτούς που κατοικούν στη γη των προγόνων τους, που δεν ήρθαν από άλλο τόπο. Στις μέρες μας έχουν απομείνει λίγοι, γιατί οι "πολιτισμένοι" Ευρωπαίοι και άλλοι αποδείχτηκαν απολίτιστοι, αφού τους φέρθηκαν σαν "πρωτόγονους", τους εκμεταλλεύτηκαν και ή τους εξόντωσαν ή τους περιόρισαν σε μικρές εκτάσεις γης. Λέγονται και ιθαγενείς.

Slide 3

Όταν γίνεται λόγος για αυτόχθονες, πρέπει πάντα να γίνεται αναφορά στην ιστορική στιγμή κατά την οποία χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι. Δεδομένου ότι η ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται από την αδιάκοπη μετακίνηση ανθρωπίνων μαζών, είτε με ειρηνικό είτε με βίαιο τρόπο, δεν υπάρχει σχεδόν κανείς απόλυτα αυτόχθων πληθυσμός. Κάποιος που σήμερα θεωρείται αυτόχθων, πιθανότατα εγκαταστάθηκε στο σημερινό τόπο διαμονής τους εις βάρος ενός προηγούμενου.

Slide 4

Αυτόχθονες λαοί υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. π. χ. στην Αφρική: οι Βέρβεροι, οι Τουαρέγκ, οι Μασάι, οι Πυγμαίοι, οι Βουσμάνοι, οι Μπαντού Βέρβεροι Τουαρέγκ Μασάι Πυγμαίοι Βουσμάνοι Μπαντού

Slide 5

στην Αμερική: οι Ινδιάνοι( Σιου, Τσερόκοι κλπ)

Slide 6

στην Ωκεανία: οι Αβορίγινες(Αυστραλία), οι Μαορί(Νέα Ζηλανδία), οι Παπούα(Νέα Γουινέα) Αβορίγινες Μαορί Παπούα

Slide 7

στις Αρκτικές περιοχές: οι Εσκιμώοι, οι Λάπωνες(λίγο χαμηλότερα), οι Σαάμι Εσκιμώοι στις Αρκτικές περιοχές: οι Εσκιμώοι, οι Λάπωνες(λίγο χαμηλότερα), οι Σαάμι στις Αρκτικές περιοχές: οι Εσκιμώοι, οι Λάπωνες(λίγο χαμηλότερα), οι Σαάμι στις Αρκτικές περιοχές: οι Εσκιμώοι, οι Λάπωνες(λίγο χαμηλότερα), οι Σαάμι στις Αρκτικές περιοχές: οι Εσκιμώοι, οι Λάπωνες(λίγο χαμηλότερα), οι Σαάμι στις Αρκτικές περιοχές: οι Εσκιμώοι, οι Λάπωνες(λίγο χαμηλότερα), οι Σαάμι Εσκιμώοι Λάπωνες Σαάμι

Slide 8

Πηγές: Βικιπαίδεια και Εγκύκλιος Παιδεία

Summary: Μαθητική εργασία (Στ' τάξη)...

URL: