Τούνδρα

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τούνδρα stin-st-taxi.blogspot.gr Δημήτρης

Slide 3

Η Τούνδρα είναι τύπος χερσαίου οικοσυστήματος των υποπολικών περιοχών της Ευρώπης, της Ασία και της βόρειας Αμερικής. Στη φυσική γεωγραφία η τούνδρα (επίσης Τούντρα) είναι περιοχή όπου η ανάπτυξη δέντρων εμποδίζεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βραχείες εποχές κατάλληλες για ανάπτυξη δέντρων.

Slide 6

Ο όρος τούντρα προέρχεται από την γλώσσα των Σάμι (μέσω των Ρώσικων) και σημαίνει πεδιάδα χωρίς δέντρα.

Slide 8

Τύποι τούνδρας Υπάρχουν τρεις τύποι τούντρας : η αρκτική τούντρα , η ανταρκτική τούντρα και η αλπική τούντρα . Και στους τρεις αυτούς τύπους η κυρίαρχη βλάστηση αποτελείται από χόρτα , βρύα και λειχήνες. Σε μερικά μέρη της τούντρας αναπτύσσονται και δέντρα.

Slide 9

Πηγή Βικιπαίδεια

Summary: Μαθητική εργασία (Στ' τάξη)...

URL: