Παίζω με γράμματα και λέξεις - Θθ

+442

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με γράμματα και λέξεις - Θ θ http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

θ Πάτα κλικ στα Θ θ με τη σειρά, για να βοηθήσεις το βατραχάκι να πάει στη μαμά του. Θ Ο θ Θ ρ θ

Slide 3

Μαρίνα Ιωάννα Θανάσης Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 4

κολοκύθι παράθυρο θερμόμετρο Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 5

_ησαυρός θ ρ σ θ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 6

__λασσα θά θό θέ θά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 7

καλά__ θι θε θο θι Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 8

__ατρο θέ θά θί θέ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 9

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και σχημάτισε την πρόταση. στο πάμε Θα θέατρο.

Slide 10

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και σχημάτισε την πρόταση. είναι Θέμης μαθητής. Ο

Slide 11

α α ρ ρ κ ι θ ά κ ι θ ά

Slide 12

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη γράμμα.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι επιλογής γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα γράμμα θ συλλαβές λέξεις

URL: