ЗВУК И БУКВА Рр

+20

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звук и буква Рр стр. 36 Р. Петрова СОУ “П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 2

В кои от названията на предметите и живите същества чувате звук “ Р “ ? Р. Петрова

Slide 3

В огледалото погледни! Езика нагоре издигни. Върха му на височината на алвеолите постави, леко ги докосни и звука “Р” изговори! Р Йорданка Първанова

Slide 4

а Р. Петрова

Slide 5

и а Р. Петрова

Slide 6

е а Р. Петрова

Slide 7

Р р Р. Петрова

Slide 8

Днес съм мъничко моряче във ръката със байряче, ала утре в океана аз ще бъда капитана. Р. Петрова

Slide 9

Р. Петрова

Slide 10

р а ъ о у е и Р. Петрова

Slide 11

р а ъ о у е и Р. Петрова

Slide 12

ла Ли ра Ри Но Ло мо Ма Ми на ло Р. Петрова

Slide 13

Ре ро ни Р. Петрова

Slide 14

ра ра но на Р. Петрова

Slide 15

Р. Петрова

Slide 16

Рано е. Ръми. Рени намери . Намери и . Р. Петрова

Slide 17

-Ура, имам и . А Орлин? Орлин има на рамо. Р. Петрова

Slide 18

Р. Петрова

Slide 19

Да попеем заедно Развигор Разшета се Развигор сред гора от смърч и бор. Бърза, бърза да разпука, рано дрянчето и бука. Йорданка Първанова

Slide 20

Браво! Р. Петрова

Summary: изд. "Просвета"

URL: