Τα σχολεία και οι δάσκαλοι του Γένους

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τα σχολεία και οι δάσκαλοι του Γένους

Slide 2

Τον πρώτο καιρό της σκλαβιάς το σκοτάδι της ΑΜΑΘΕΙΑΣ σκέπασε τον ελληνισμό.

Slide 4

Ο περισσότεροι λόγιοι του Βυζαντίου κατέφυγαν στην Δύση όπου βοήθησαν στην διάδοση της ελληνικής γλώσσας .

Slide 6

Η εκπαίδευση του λαού πέρασε στα χέρια της εκκλησιάς . Παπάδες και καλόγεροι προσπάθησαν να μάθουν γράμματα στα παιδιά μέσω των βιβλίων της εκκλησιάς.

Slide 9

Πλούσιοι Έλληνες της εποχής ιδρύσαν σχολεία όπου δίδαξαν άτομα που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη.

Slide 10

Στην μόρφωση του λαού βοήθησε η τυπογραφία. Εκδοθήκαν έργα αρχαίων Ελλήνων.

Slide 11

Σε αυτούς βοήθησαν οι δάσκαλοι του γένους. Δάσκαλοι του Γένους ονομάζονται οι μορφωμένοι Έλληνες που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας συνέβαλαν, με την προφορική διδασκαλία τους ή με τα κείμενα τους, στην καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας. Αρκετοί από τους δασκάλους του γένους ήταν ή έγιναν αργότερα κληρικοί.  Δίδασκαν σε ναούς, σε σχολεία και σε δημόσιους χώρους. Έγραφαν βιβλία , επιστολές και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες.

Slide 12

Ξεχωρίσουμε τον Κοσμά Αιτωλό και τον Αδαμάντιο Κοραή

Slide 13

Κοσμάς Αιτωλός

Slide 14

Αδαμάντιος Κοραής

Slide 15

Βοήθησαν στην ίδρυση σχολείων στην τόνωση της παιδείας στην ιδεολογική προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης του 1821 στην ανάπτυξη του Φιλελληνισμού στη Δύση.

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
Previous Page Next Page