Το ανάγλυφο της Γης

+95

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το ανάγλυφο της Γης και τα γεωμορφολογικά της στοιχεία Γ.Φ.

Slide 3

Καταρράκτης Χαράδρα Πεδιάδα Κοιλάδα Οροπέδιο Κορυφή Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Οροσειρά Φαράγγι Ύψωμα γης, όρος Σειρά πολλών βουνών Το ψηλότερο σημείο του βουνού Το κατώτερο τμήμα ενός υψώματος (βουνού ή λόφου) Η κατηφορική ή ανηφορική πλευρά ενός φυσικού υψώματος (βουνού ή λόφου) Μεγάλη έκταση γης, συνήθως επίπεδη , που βρίσκεται επάνω σε βουνό Βαθύ και στενό άνοιγμα που σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο βουνά Βαθύ ρήγμα μεταξύ βουνών, απόκρημνη χαράδρα Απότομη και κατακόρυφη πτώση των νερών ενός ποταμού, από μεγάλο ύψος Οριζόντια, επίπεδη και ομαλή έκταση γης· κάμπος Πεδινό επίμηκες εδαφικό κοίλωμα το οποίο περιβάλλεται από βουνά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ

Slide 4

Ποταμός Κοίτη Όχθες ΄Λίμνη Όχθες Όρμος H καθεμιά από τις δύο λωρίδες ξηράς που περιβάλλουν ποτάμι ή λίμνη Μεγάλο φυσικό ρεύμα γλυκού νερού που δημιουργείται από πηγές ή από ρυάκια και ρέει μέσα σε φυσικά αυλάκια Μικρός κόλπος κατάλληλος για αγκυροβόλιο Εκτεταμένο κοίλωμα του εδάφους φυσικό ή τεχνητό, που περιέχει γλυκό νερό Κοιλότητα του εδάφους μέσα στην οποία ρέει ποτάμι ή ρυάκι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ

Slide 5

Λεκανοπέδιο Νησί Σκόπελος Ύφαλος Πορθμός Λιμάνι Ακτή Ισθμός Χερσόνησος Ακρωτήριο Κόλπος Λόφος Κομμάτι ξηράς που βρέχεται γύρω – γύρω από θάλασσα Στενή λωρίδα θάλασσας που χωρίζει δυο ξηρές και ενώνει δυο θάλασσες Στενή λωρίδα ξηράς που χωρίζει δυο θάλασσες και ενώνει δυο ξηρές Βράχος που εξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας Βράχος που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας Πεδιάδα περικλεισμένη από βουνά Στενή άκρη ξηράς, που εισχωρεί στη θάλασσα Τμήμα θάλασσας που εισχωρεί βαθιά στην ξηρά Περιβρέχεται από θάλασσα και συνδέεται από μια μόνο πλευρά με την ξηρά Η παραλία Μέρος για ασφαλή παραμονή πλοίων Ύψωμα γης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ

Slide 6

Υφαλοκρηπίδα Υποθαλάσσια οροσειρά Τάφρος Ηπειρωτική κατωφέρεια Θαλάσσια λεκάνη Θαλάσσιο ρήγμα που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο από 7000 μέτρα. Η περιοχή του θαλάσσιου πυθμένα που περιβάλλει τις ακτές μιας ηπειρωτικής ή νησιωτικής χώρας Σειρά βουνών στον πυθμένα της θάλασσας Μεγάλη θαλάσσια έκταση που περιβάλλεται στο μεγαλύτερο μέρος της από ξηρά Έκταση εδάφους που έχει κλίση προς τα κάτω ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ

Slide 7

Γιάννης Φερεντίνος

URL: