Maa kujutamine kaardil

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Maa kujutamine kaardil 4. klass Mari Kauber

Slide 2

Mida saab kaardilt lugeda? Igal kaardil on pealkiri legend leppemärgid ehk tingmärgid kõrguste ja sügavuste skaala mõõtkava kaardivõrk Kaardi ülemisse serva jääb põhi, alumisse lõuna, vasakule lääs ja paremale ida. Mari Kauber

Slide 3

Pealkiri Legend Leppemärgid Kõrguste ja sügavuste skaala Mõõtkava PÕHI LÕUNA IDA LÄÄS Mari Kauber

Slide 4

Kaart on Maa pinna vähendatud kujutis tasapinnal, mis näitab esemete või nähtuste paiknemist üksteise suhtes. Mõõtkava näitab, kui palju on looduses olevaid mõõtmeid kaardil vähendatud. Jooned kaardil moodustavad kaardivõrgu. Kaardivõrgu järgi saab määrata ilmakaari ja asukohta. Mari Kauber

Slide 5

Kaartide liigid Kaarte on väga mitmesuguseid. Maailmakaardil kujutatakse kogu Maad. Mari Kauber

Slide 6

Poolkerade kaardil on ida- ja läänepoolkera. Mari Kauber

Slide 7

Mandrite kaartidel on üks manner. Mari Kauber

Slide 8

Väiksemaid maa-alasid kujutavad riikide või nende osade kaardid. Mari Kauber

Slide 9

Looduskaartidel kujutatakse Maa loodusobjekte. Mari Kauber

Slide 10

Poliitilisel kaardil ehk riikide kaardil on kujutatud riigid, nende piirid ja pealinnad. Mari Kauber

Slide 11

Maailma suurimad riigid Mari Kauber

Slide 12

Euroopa suurimad riigid Mari Kauber

Slide 13

Eesti asend teiste riikide suhtes Eesti asub nii põhja- kui ka idapoolkeral, Euraasia mandril, Euroopas, Läänemere idakaldal. Mari Kauber

Slide 14

Eesti naaberriigid Mari Kauber

Slide 15

Mõisted Looduskaardil kujutatakse Maa loodusobjekte. Riikide kaardil on kujutatud riigid, nende piirid ja pealinnad Kontuurkaart – maismaa kontuuridega kaart. Kontuurkaardi abil kontrollitakse kaadri tundmist Atlas – erinevate kaartide kogu või kaardiraamat. Riigi piir – riigi maa-ala märkiv joon. Mari Kauber

URL: