Ο Περσικός κίνδυνος

+18

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο Δαρείος προσπαθώντας να μεγαλώσει το κράτος του επιτέθηκε κατά των Ελλήνων. Βρήκε σαν αφορμή τη βοήθεια που είχαν στείλει η Αθηναίοι και οι Ερετριείς στην Ιωνική επανάσταση.

Slide 2

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο περσικός στρατός επιτέθηκε στη Μακεδονία και την κατέλαβε. Όμως ο περσικός στόλος καταστράφηκε από θαλασσοταραχή έξω από τον Άθω. Αρχηγός της εκστρατείας ήταν ο Μαρδόνιος. (492 π.Χ.) Το 490 π. Χ. Ο Δαρείος επαναλαμβάνει την εκστρατεία με αρχηγούς το Δάτη και τον Αρταφέρνη.

Slide 3

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Slide 4

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι Αθηναίοι αποφάσισαν να τους αντιμετωπίσουν στο Μαραθώνα. 10.000 Αθηναίοι και 1.000 Πλαταιείς με αρχηγό το Μιλτιάδη αντιμετωπίζουν 45.000 Πέρσες. (490 π. Χ.)

Slide 5

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο Μιλτιάδης

Slide 6

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η παράταξη των δύο στρατών στο Μαραθώνα

Slide 7

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η παράταξη των δύο στρατών στο Μαραθώνα

Slide 8

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο στρατός των Ελλήνων με αυτή τη διάταξη συνέτριψε τους Πέρσες και τους έτρεψε σε άτακτη φυγή. Οι Έλληνες τους κυνήγησαν ως τα καράβια τους.

Slide 9

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Slide 10

Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο Φιδιππίδης μετέφερε την είδηση της μεγάλης νίκης στην Αθήνα τρέχοντας συνεχώς 42 χλμ. και 195 μ. Μόλις έφτασε είπε «Νενικήκαμεν» και πέθανε.

Tags: ο περσικός κίνδυνος μάχη του μαραθώνα

URL:
More by this User
Most Viewed