Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

+58

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων Γ.Φ.

Slide 2

Πολλαπλασιασμός κλάσματος με κλάσμα Για να πολλαπλασιάσουμε κλάσματα, πολλαπλασιάζουμε αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή. π.χ. 4 * 6 = 5 7 4 * 6 = 5 * 7 24 35

Slide 3

Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα Για να διαιρέσουμε δυο κλάσματα, αντιστρέφουμε τους όρους του δεύτερου κλάσματος και αντί για διαίρεση κάνουμε πολλαπλασιασμό. π.χ. 3 : 6 = 4 9 3 * = 4 9 6 3 * 9 = 4 * 6 27 = 24 1 3 24 καταχρηστικό κλάσμα

Slide 4

Υπολογίζω μια αριθμητική παράσταση που έχει κλάσματα ή μεικτούς αριθμούς Εκτελώ τις πράξεις: από αριστερά προς τα δεξιά, με τη γνωστή σειρά (πρώτα δυνάμεις, πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις και μετά προσθέσεις, αφαιρέσεις). Μετατρέπω τους αριθμούς, σε όποια μορφή χρειάζεται για να κάνω πράξεις. Γιάννης Φερεντίνος

URL: