Η έννοια της μεταβλητής

+172

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η έννοια της μεταβλητής Γ.Φ.

Slide 2

Τι ονομάζεται μεταβλητή; Μεταβλητή ονομάζεται το γράμμα ή το σύμβολο που χρησιμοποιούμε σε μια αριθμητική παράσταση, για να δηλώσουμε έναν αριθμό που είναι άγνωστος και μπορεί να πάρει διάφορες τιμές.

Slide 3

Παραδείγματα Ένας αριθμός αυξημένος κατά δύο Το τριπλάσιο του αριθμού κ Το μισό του αριθμού ψ αυξημένο κατά μια μονάδα  ψ : 2 + 1 Το διπλάσιο του αθροίσματος των αριθμών χ και ψ  2 * (χ + ψ)  χ + 2  3 * κ ή 3κ

Slide 4

Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο γράμμα για το συμβολισμό μιας μεταβλητής; Στα μαθηματικά χρησιμοποιούμε συνήθως το «χ». Αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό.

Slide 5

Μπορώ να χρησιμοποιήσω όποιο γράμμα θέλω για το συμβολισμό μιας μεταβλητής; Μπορώ να χρησιμοποιήσω όποιο γράμμα θέλω για το συμβολισμό μιας μεταβλητής. π.χ. α, χ, y, ω ... Κανένα γράμμα ή σύμβολο δεν είναι υποχρεωτικό.

Slide 6

Είναι λάθος αν στη θέση μιας μεταβλητής βάλω ένα σύμβολο; Αν στη θέση μιας μεταβλητής βάλω ένα σύμβολο δεν είναι λάθος, όμως στα μαθηματικά δεν συνηθίζεται. π.χ.  + 4 = 9 3 *  = 12

Slide 7

Μπορώ σ’ ένα πρόβλημα την ίδια μεταβλητή να τη συμβολίζω με διαφορετικά γράμματα ή σύμβολα; Είναι σοβαρό λάθος να παριστάνω μια μεταβλητή με διαφορετικό γράμμα, μέσα στο ίδιο πρόβλημα. Μόνο αν υπάρχει και δεύτερη διαφορετική μεταβλητή μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικό γράμμα. π.χ. (3 * χ) + (2 * ψ) = 18 όπου χ ≠ ψ Γιάννης Φερεντίνος

URL: