იმერეთი

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

იმერეთი ავტორი არგვეთის საჯარო სკოლის პედაგოგი ლიზა წუმბურიძე

Slide 2

იმერეთი იმერეთი - დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე. იმერეთი შემოსაზღვრულია აღმოსავლეთით ლიხის ქედით, დასავლეთით ცხენისწყლით,ჩრდილოეთით კავკასიონის ქედით და სამხრეთით მესხეთის მთებით. მუნიციპალიტეტი -11+1ქალაქი ფართობი-6,552კმ მოსახლეობა-700,000 იმერეთის რუკა

Slide 3

რეგიონი მდიდარია წიაღისეულით. ჭიათურის მანგანუმი ტყიბულის ქვანახშირი

Slide 4

სამკურნალო წყლები წყალტუბო საირმე

Slide 5

სათაფლიას ნაკრძალი

Slide 6

სოფლის მეურნეობა ვაზი სიმინდი

Slide 7

ტაძრები გელათი ბაგრატი

Slide 8

ტაძრები მოწამეთა უბისა

Slide 9

იმერეთის ბუნება

Slide 10

განახლებული იმერეთი

URL: