Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

+95

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος Γ.Φ.

Slide 2

Τι ονομάζουμε εξίσωση; Μια ισότητα που περιέχει μεταβλητή ονομάζεται εξίσωση. Η μεταβλητή που υπάρχει σε μια εξίσωση ονομάζεται άγνωστος της εξίσωσης. π.χ. 3 + χ = 8

Slide 3

Τι ονομάζεται λύση μιας εξίσωσης; Η τιμή του αγνώστου που επαληθεύει την εξίσωση ονομάζεται λύση μιας εξίσωσης. Αυτό σημαίνει ότι αν στην εξίσωση αντικαταστήσω την τιμή του αγνώστου με τη λύση που βρήκα, και κάνω τις πράξεις, θα προκύψει ισότητα. π.χ. 3 + χ = 8  χ = 5 αφού 3 + 5 = 8  8 = 8

Slide 4

Πώς λύνεται μια εξίσωση όταν ο άγνωστος έχει θέση προσθετέου; Όταν ο άγνωστος έχει θέση προσθετέου, για να λύσω την εξίσωση, αφαιρώ από το άθροισμα τον άλλο προσθετέο. π.χ. 4 + χ = 12  χ = 12 - 4  χ = 8

Slide 5

Αν και από τα δύο μέλη μιας εξίσωσης αφαιρέσω τον ίδιο αριθμό, η εξίσωση αλλάζει; Η εξίσωση μοιάζει με ζυγαριά. Αν και από τα δύο μέλη μιας εξίσωσης αφαιρέσω τον ίδιο αριθμό, η εξίσωση δεν αλλάζει και η λύση θα είναι ίδια.

Slide 6

Πώς μπορώ να επαληθεύσω τη λύση μιας εξίσωσης στην οποία ο άγνωστος έχει θέση προσθετέου; Μπορώ να επαληθεύσω τη λύση μιας εξίσωσης, εξετάζοντας αν η λύση που βρήκα επαληθεύει την εξίσωση. Δηλαδή, αντικαθιστώ στην εξίσωση την τιμή του αγνώστου με τη λύση που βρήκα και κάνω τις πράξεις. Η λύση είναι σωστή αν η ισότητα που προκύπτει ισχύει.

Slide 7

Παράδειγμα χ + 6 = 11 Επαλήθευση 5 + 6 = 11    11 = 11 χ = 11 – 6 χ = 5 Γιάννης Φερεντίνος

URL: