قورباغه

+49

No comments posted yet

Comments

Slide 1

قورباغه تهیه کننده اسلاید آموزشی فرخنده پار سا

Slide 3

چرخه زندگی قورباغه قورباغه بالغ تخم جنین بچه قورباغه شکاف میان پا های قورباغه آغاز تنفس ششی بچه قورباغه

Slide 4

تخم - روز اول ظاهر شدن دم– روزدوم الی چهارم بچه قورباغه با آبشش بیرونی- روزششم بچه قورباغه با آبشش داخلی- روزنهم بچه قورباغه با شش داخلی- روزدوازدهم بچه قورباغه با پا های عقبی –70 روز بچه قورباغه با عضو جلو -84روز بچه قورباغه تغییر شکل یافته (دگرد یسی) بعد از 84روز قورباغه جوان و بالغ بعد از 84 روز

Slide 5

نو ک سر چشم بدنه سوراخ بینی پای جلو انگشت شکم پای عقبی پا ی پرده دار(پوست دار) پرده پرده گوش (گوش میانی) ریخت شناسی (ساختمان خارجی ) بدن قور باغه

Slide 6

دهان قورباغه حفره بینی لوله شیپور استاش دو دندان وومرین در سقف دهان دهانه گلو یا سوراخ نای دهانه عضو کیسه مانند صوتی در جنس نر دهانه حنجره زبان دندان آرواره ی دهانه

Slide 7

استفاده از زبان برای گرفتن یک حشره زبان قورباغه

Slide 8

ساختمان داخلی بدن قورباغه

Slide 9

مهمترین تفاوت چشم انسان و دوزیستان در عمل تطابق است. چشم انسان چشم قورباغه

Slide 10

اسکلت بدن قورباغه کاسه سر استخوان انگشت استخوان قوزک پا استخوان میان کف پا مچ پا استخوان ورک یا نشیمنگاهی استخوان وابسته به دستگاه ادرار و اعضائ تناسلی استخوان کف دست استخوان ارواره استخوان سرشانه استخوان بازو استخوان های مهره بند ولگن خاصره استخوان درشت نی ساق پا واستخوان ران استخوان انگشت و استخوان پشت دست استخوان زند زیرین استخوان نازک نی ساق پا استخوان حفره چشم استخوان جلو فک و فکی استخوان کتف

Slide 11

زمانی که احساس می کنید ضعیف و بی پناه هستید خود را در پناه امن الهی می بینیدوقتی به ژرفای وجودتان گوش می سپارید از او پاسخ ها یی را که نیاز دارید می یابید. پس در این جهان من و شما همگی در پناه امن الهی هستیم و با هر مرحله ی رشد و تغییر احساس خوبی داریم. خداوند روزی مان را تأمین میکند بنابر این قدرت شخصی مان را به او می سپاریم هر چه می خواهی از خدا بخواه نه از بنده خدا پس خدا را صدا کن خدا بسیار مهربان است و دوست داشتنی فرخنده پارسا

URL:
More by this User
Most Viewed