Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

+52

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος Γ.Φ.

Slide 2

Πώς λύνεται μια εξίσωση όταν ο άγνωστος έχει θέση μειωτέου; Όταν ο άγνωστος έχει θέση μειωτέου, για να λύσω την εξίσωση προσθέτω τη διαφορά στον αφαιρετέο. π.χ. χ – 5 = 13  χ = 13 - 5  χ = 8

Slide 3

Πώς λύνεται μια εξίσωση όταν ο άγνωστος έχει θέση αφαιρετέου; Όταν ο άγνωστος έχει θέση αφαιρετέου, για να λύσω την εξίσωση αφαιρώ τη διαφορά από το μειωτέο. π.χ. 12 – χ = 3  χ = 12 - 3  χ = 9

Slide 4

Αν και στα δυο μέλη μιας εξίσωσης προσθέσω τον ίδιο αριθμό η εξίσωση αλλάζει; Αν και στα δυο μέλη μιας εξίσωσης προσθέσω τον ίδιο αριθμό, η ισορροπία της εξίσωσης δεν αλλάζει και η λύση της θα είναι ίδια.

Slide 5

Πώς μπορώ να επαληθεύσω τη λύση μιας εξίσωσης στην οποία ο άγνωστος έχει θέση μειωτέου ή αφαιρετέου; Εξετάζω αν η λύση που βρήκα επαληθεύει την εξίσωση, δηλαδή αντικαθιστώ στην εξίσωση την τιμή του αγνώστου με τη λύση που βρήκα και κάνω τις πράξεις. Η λύση είναι σωστή αν προκύψει μια ισότητα που ισχύει.

Slide 6

Παράδειγμα με άγνωστο μειωτέο χ – 14 = 23 Επαλήθευση 37 – 24 = 23  χ = 23 + 14  χ = 37  37 = 37

Slide 7

Παράδειγμα με άγνωστο αφαιρετέο 32 – χ = 19 Επαλήθευση 32 – 13 = 19 Γιάννης Φερεντίνος    χ = 32 – 19 χ = 13 19 = 19

URL: