Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

+87

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου Γ.Φ.

Slide 2

Πώς λύνεται μια εξίσωση, που ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου; Όταν ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, για να λύσω την εξίσωση διαιρώ το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα. π.χ. χ * 3 = 18   χ = 18 : 3 χ = 6

Slide 3

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είτε ο άγνωστος είναι ο α΄ παράγοντας του γινομένου (π.χ. χ * 5) είτε είναι ο β΄ παράγοντας του γινομένου (π.χ. 5 * χ), με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε τον άγνωστο!

Slide 4

Αν διαιρέσω με τον ίδιο αριθμό και τα δυο μέλη μιας εξίσωσης, η εξίσωση αλλάζει; Αν διαιρέσω με τον ίδιο αριθμό και τα δύο μέλη μιας εξίσωσης, η ισορροπία της εξίσωσης δεν αλλάζει και η λύση της είναι ίδια.

Slide 5

Πώς μπορώ να επαληθεύσω τη λύση μιας εξίσωσης στην οποία ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου; Εξετάζω αν η λύση που βρήκα επαληθεύει την εξίσωση, δηλαδή αντικαθιστώ στην εξίσωση την τιμή του αγνώστου με τη λύση που βρήκα και κάνω τις πράξεις. Η λύση είναι σωστή αν προκύψει μια ισότητα που ισχύει.

Slide 6

Παράδειγμα 4 * χ = 32 Επαλήθευση 4 * 8 = 32   χ = 32 : 4 χ = 8  32 = 32 Γιάννης Φερεντίνος

URL: