Звук и буква З

+88

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звук Буква Зз

Slide 2

? зебра Тя игрива е и мила, и на нашата кобила май е първа братовчедка, нищо, че вълшебна четка е рисувала райета по гърбината й клета, та да я обърква всеки с пешеходните пътеки

Slide 4

з в е з а д б а л у з з е з р а о л е Звукови модели

Slide 5

зе ле ма зе лен зе зи ма зла то мра зи Четем думи!

Slide 6

Лазар ми роза. подари Съставямеизречение!

Slide 7

Модел на изречение! Лазар подари роза на Роза. 1. 2. 3.

Slide 8

лула Четем текст! В планината Призори небето е розово. Бледнее златната луна. Има и една звезда. Този ден Злати подрани. Бърза за планината.

Slide 9

лула Какво е небето призори? а) тъмно; б) светло; в) розово.

Slide 10

лула Каква е луната? а) тъмна; б) златна; в) жълта.

Slide 11

лула За къде бърза Злати? а) за училище; б) за баба си; в) за планината.

Slide 12

БРАВО! За награда - песен

URL:
More by this User
Most Viewed