Звук и буква З

+22

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звук и буква з М. Аврамова ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Силистра

Slide 2

латна дума

Slide 4

з а м ъ к з е б р а

Slide 5

З з

Slide 6

а з о з ъ з е з у з и з

Slide 7

з ъ л з л а з л о з и л

Slide 8

зар за ла зи ма взи ма

Slide 9

ориз ориза залез залези

Slide 10

Зима

Slide 11

Зима Зимата дойде. Залудува. Замрази езерото. Зави топло нивите в полето. Пробуди ледените ветрове. - Фиу-у! – пее фъртуната и пилее над полето Залудува ледените

Slide 12

за

Slide 13

замък залез завой завод злато златен здраве звън роза риза боза бреза лоза лозе мазе зеле зелен пази лази фаза фазан знам знае знание знаме

Slide 14

Телефонна повреда бреза зъзна мръзна замръзна непознат извинете позвънете

Slide 15

Телефонът звънна. Ало? Имате ли наметало? Знаете ли, вън е мраз – на брезата зъзна аз. Пиу! Пиу! Зън-зън-зън! Непознат е този звън. Ало? Ало! Извинете, втори път ми позвънете! Телефонна повреда

Slide 16

Зайо Байо Зайо Байо в нова риза зеле тон за ден . изгриза

Slide 17

зора Зора злато Златина Златан З З З

URL: