Blogue e post

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

O blogue e o xénero post Unha aproximación Imaxe tomada de http://www.techpin.com/

Slide 2

Blogue: ferramenta do ámbito dixital Para que? Unha escolma, aquí

Slide 3

Con que características e elementos?

Slide 5

O xénero post Con que trazos xerais? En canto a: propósitos contidos organización presenza do emisor e receptor estilo

Slide 6

O espazo blog/blogue é ten caracterízano ORGANIZAMOS AS IDEAS NUN MAPA

Slide 7

O espazo blog/blogue é ten caracterízano unha ferramenta de publicación e intercambio pertencente ámbito dixital como aplicacións e redes sociais achega neoloxismos (blog, twittear...)

Slide 8

O espazo blog/blogue é ten caracterízano publícase de maneira cronolóxica inversa organízase o contido segundo arquivo categorías e etiquetas autoxestiónase en servizos web (Blogaliza, Wordpress, Blogger...) exprésanse puntos de vista e coñecementos procúrase a comunicación cos lectores (compartir e conversar) configúranse comunidades con intereses comúns (con ligazóns, RSS...) a escrita ten dimensión pública, con normas de intercambio respecto e cortesía citación/ligazón das fontes uso correcto da lingua

Slide 9

O espazo blog/blogue é ten caracterízano diversos elementos configurábeis título e subtítulo bloques de widgets páxinas anotacións con constitúen - título - corpo - data - autoría - etiquetaxe - comentarios un xénero textual (o post) cos trazos propósitos diversos (informar, opinar, axudar...) con contidos dun campo temático organización clara poucos parágrafos recursos como viñetas imaxes, vídeos... implicación do emisor: marcas de modalización presenza implícita ou directa do destinatario (apelacións, suxestións...) estilo informal dentro das normas da lingua

URL: