Πώς χρησιμοποιούμε τον ενεστώτα και τον αόριστο

+27

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Πώς χρησιμοποιούμε τον ενεστώτα και τον αόριστο Γ.Φ.

Slide 2

Πού ανήκει και τι φανερώνει ο ενεστώτας; Ο ενεστώτας ανήκει στους παροντικούς χρόνους. Φανερώνει αυτό που γίνεται τώρα και βρίσκεται σε εξέλιξη. Π.χ. Διαβάζω τα μαθήματά μου. Το νερό ρέει. Η γιαγιά γελάει. Τα λάστιχα φθείρονται.

Slide 3

Πώς χρησιμοποιούμε τον ενεστώτα; Ο ενεστώτας έχει πολλές χρήσεις στις κύριες προτάσεις. Μπορεί να δηλώνει: Επανάληψη Συνέχεια Έναρξη Βεβαιότητα Βούληση κ.ά.      Αρχίζει το πρωί και τελειώνει το βράδυ. Ο Κώστας διαβάζει κάθε βράδυ. Ξημερώνει. Το ταξίδι αρχίζει. Το πλοίο πηγαίνει στο Βόλο. Το αυτοκίνητό της πωλείται. Δεν πάμε πουθενά χωρίς εσάς.

Slide 4

Πώς χρησιμοποιούμε τον ενεστώτα; Επίσης όταν διηγούμαστε μια ιστορία, για να κάνουμε πιο ζωηρή την περιγραφή μας χρησιμοποιούμε συχνά τον ενεστώτα αντί για παρατατικό ή αόριστο. Ο ενεστώτας αυτός λέγεται διηγηματικός ή ιστορικός ενεστώτας. π.χ. Ανοίγει την πόρτα, ξεχύνεται στο δρόμο.

Slide 5

Πώς χρησιμοποιούμε τον ενεστώτα; Όταν ο ενεστώτας χρησιμοποιείται σε προτάσεις- εκφράσεις που φανερώνουν μια γενική αλήθεια, κάτι που ισχύει για πάντα, ονομάζεται γνωμικός ενεστώτας Χρησιμοποιείται συχνά σε παροιμίες, γνωμικά κ.ά. π.χ. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ο επιμένων νικά. Η αλήθεια σώζει.

Slide 6

Πού ανήκει και τι φανερώνει ο αόριστος; Ο αόριστος ανήκει στους παρελθοντικούς χρόνους. Φανερώνει ότι εκείνο που σημαίνει το ρήμα έγινε στο παρελθόν και ολοκληρώθηκε. π.χ. Η Μαρία έγραψε τις ασκήσεις της. Ο Θανάσης αρρώστησε.

Slide 7

Πώς χρησιμοποιούμε τον αόριστο; Ο αόριστος έχει και αυτός πολλές χρήσεις. Μπορεί να δηλώνει : Επανάληψη Έναρξη Διάρκεια κ.ά.    Ξημέρωσε. Έπαιξε μέχρι τελικής πτώσης. Πολέμησε τον εχθρό ακατάπαυστα.

Slide 8

Πώς χρησιμοποιούμε τον αόριστο; Σε διηγήσεις χρησιμοποιείται ο ιστορικός ή διηγηματικός αόριστος. π.χ. Χαρτί και καλαμάρι τα είπα στους γονείς του. Πόρτα πόρτα έφτασε στο σπίτι του. Γιάννης Φερεντίνος

URL: