Λόγος δύο μεγεθών

+139

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Λόγος δύο μεγεθών Γ.Φ.

Slide 2

Τι ονομάζεται λόγος δύο μεγεθών; Το κλάσμα το οποίο εκφράζει τη σύγκριση δύο μεγεθών ονομάζεται λόγος.

Slide 3

Τι χρειάζεται να ξέρω, για να λύσω τις ασκήσεις Μπορούμε χρησιμοποιώντας κλάσμα, να εκφράσουμε το αποτέλεσμα της σύγκρισης δυο μεγεθών. Το ένα μέγεθος γράφεται σαν αριθμητής και το άλλο σαν παρονομαστής.

Slide 4

Αν έχουμε δυο μεγέθη το Α και το Β, ποιο θα βάλουμε αριθμητή και ποιο παρονομαστή για να σχηματίσουμε το λόγο τους; Εξαρτάται από το λόγο που θέλουμε να σχηματίσουμε. Παράδειγμα Αν το μέγεθος Α = 2 και το μέγεθος Β = 3 Ο λόγος του μεγέθους Α προς το μέγεθος Β είναι: Ενώ ο λόγος του μεγέθους Β προς το μέγεθος Α είναι: 2 3 3 2

Slide 5

Παράδειγμα Ο Μισισιπής έχει μήκος περίπου 6.000 μ. και ο Δούναβης έχει περίπου 3.000 μ. Ο λόγος των μηκών Μισισιπή προς Δούναβη είναι: Δηλαδή ο Μισισιπής είναι 2 φορές μακρύτερος απ’ το Δούναβη. 6.000 3.000 = 6 3 = 2 1 = 2

Slide 6

Παράδειγμα Ο λόγος των μηκών Δούναβη προς Μισισιπή είναι: Δηλαδή ο Δούναβης είναι ο μισός σε μήκος απ’ το Μισισιπή. 3.000 6.000 = 3 6 = 1 2 = 0,5 Γιάννης Φερεντίνος

URL: