15 България през 14 век

+92

No comments posted yet

Comments

Slide 1

България през XIV век Човекът и обществото 4 клас Сия Стоянова, Л. Манева

Slide 2

1. Царуването на Иван Александър След бляскавото управление на Иван Асен II за България настъпило време на упадък и вътрешни борби. Българи, сърби и византийци често воювали помежду си. През 1331 г. на търновския престол седнал цар Иван Александър. Той управлявал 40 години и с умна и гъвкава политика успял да укрепи държавата.

Slide 3

Цар Иван Александър Иван Александър е български цар, управлявал от 1331 до 1371 година. Царуването му продължава цели 40 години. Осигурил мир със Сърбия като дал сестра си за жена на сръбския крал. Чрез намеса във вътрешните борби на Византия си върнал някои крепости в Родопите и Тракия. България поддържала отлични отношения и с италианските търговци. Чрез тях българското жито, восък, мед, кожи намирали добър пазар в Западна Европа.

Slide 4

Оказвал голяма подкрепа на книжовниците. По негова заръка били създадени прекрасни книги с красиви цветни рисунки.

Slide 5

2. Нов „Златен век“ на българската култура Цар Иван Александър бил високо образован и голям „книголюбец“. За личната му библиотека били създадени богато украсени ръкописни книги. По негова поръчка художници изписвали храмове и рисували безценни икони . Царят дарявал богато църквата и манастирите в Света гора. На Атон работил и Патриарх Евтимий - бележит книжовник на целия православния свят и създател на Търновската книжовна школа.

Slide 6

Българската култура влияела благотворно върху по-младите православни държави. В богослужението на Сърбия, Русия, Влахия (дн. Румъния) и Молдова се използвали старобългарският език и книжнина. През XIV-XV в. Ученици на Евтимий оглавили църквите в Киев, Москва и Сърбия.

Slide 7

Цар Иван Александър Семееен портрет на цар Иван Александър с втората му жена Теодора-Сара и младите царе Иван Шишман и Иван Асен от Лондонското четириевангелие. То е създадено през 1356 г. за личната библиотека на царя. Било богато украсено с 367 прекрасни миниатюри. Днес то се съхранява в Британския музей.

Slide 8

3. Османското нашествие В средата на XIV в. от Азия към Европа се устремили османските турци. Те изповядвали исляма - религията, създадена от Мохамед през VII в. Балканските владетели не съумели да обединят силите си за обща съпротива. След смъртта на цар Иван Александър единното Българско царство се разпаднало на по- малки държавици.

Slide 9

А)Разделяне на България Разногласия разделят България на две царства - Видинско и Търновско. Това отслабва страната, прави я лесна плячка за завоеватели и става една от причините за падането под османска власт.

Slide 10

Видинско царство Видинското царство е самостоятелна българска държава, появила се в резултат на феодалната разпокъсаност на България през 14 век. Просъществува от 1371 г. до 1396 г.

Slide 11

Търновско царство През 1393 г. турският султан Баязид потеглил с огромна войска към България. Изненадан, Иван Шишман напуснал Търново, а Баязид подложил столицата на обсада. Търново издържало три месеца, но на 17 юли 1393 г. градът бил завладян. Цар Иван Шишман умрял две години след това.

Slide 12

Патриарх Евтимий окуражавал защитниците, но столицата била превзета.

Slide 13

Последният български патриарх Евтимий Търновски е виден български книжовник, писател и последният български патриарх (1375 – 1393). Евтимий Търновски поставя основите на Търновската книжовна школа. Той въвежда правописни правила в българския книжовен език с цел да се създаде правописно единство въз основа на стария Кирило-Методиев правопис и нов литературен стил. Известни са 15 съчинения на Патриарх Евтимий. При обсадата и завладяването на Търново от османските турци проявява забележителна смелост и се превръща във водач на народа. Патриарх Евтимий е канонизиран за светец.

Slide 14

Цар Иван Шишман Подписът на цар Иван Шишман под Рилската грамота от 1378 г. гласи: "Иван Шишман, в Христа бога благоверен цар и самодържец на всички българи и гърци".

Slide 15

Б)Настъплението на османските турци През XIV век балканските народи воювали помежду си и не успели да изградят съюз срещу настъпващия нов неприятел – османските турци. Постепенно османците завладели земите на юг от Стара планина. Видинският и търновският цар се признали за васали на османците.

Slide 16

Завладяването на Търново През 1389 г. в боя при Косово поле пада убит турският султан Мурад. На престола се възкачил синът му Баязид, който си поставил за цел да превземе Търновската държава. След продължителна обсада на Търново, градът бил превзет на 17 май 1393 г. Патриарх Евтимий, моралната подкрепа на търновчани, бил откаран на заточение, а Иван Шишман и синът му Александър били заловени в Никопол и убити по заповед на Баязид.

Slide 17

Падане на България под османска власт 1393 г. - пада Велико Търново, столицата на по-голямото българско царство, а неговият цар Иван Шишман става васал на турския султан. 1396 г. - пада Видин, столицата на по-малкото българско царство, с което България окончателно е покорена и започва османското владичество.

Slide 18

Добра работа! Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин В презентацията са използвани слайдове от Електронния учебник на Петя Дунчева.

Tags: 4 клас общество история

URL: