Από τους λόγους στις αναλογίες

+100

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Από τους λόγους στις αναλογίες Γ.Φ.

Slide 2

Τι λέμε αναλογία; Όταν δυο λόγοι είναι ίσοι μεταξύ τους, δηλαδή τα κλάσματα είναι ισοδύναμα, τότε η σχέση ονομάζεται αναλογία. π.χ. η σχέση των λόγων είναι αναλογία, γιατί 4 * 35 4 7 και 20 35 4 7 = 20 35 = 7 * 20

Slide 3

Πώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αναλογία, ανάμεσα σε δύο λόγους; Για να ελέγξουμε αν ανάμεσα σε δύο λόγους υπάρχει αναλογία, ελέγχουμε αν τα κλάσματα είναι ισοδύναμα: Διαιρώντας τους αριθμητές με τους παρονομαστές των λόγων, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Συγκρίνοντας τα χιαστί γινόμενα των λόγων.

Slide 4

Πώς σχηματίζω μια αναλογία; Για να σχηματίσω αναλογία από ένα λόγο αρκεί να φτιάξω έναν άλλο λόγο που να είναι ίσος με τον πρώτο, όπως στα κλάσματα πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας και τους δυο όρους (αριθμητή και παρονομαστή) με τον ίδιο αριθμό.

Slide 5

Παραδείγματα Δημιουργία αναλογίας με πολλαπλασιασμό Δημιουργία αναλογίας με διαίρεση 2 5 = 2 * 3 5 * 3 = 6 15 12 18 = 12 : 6 18 : 6 = 2 3 Γιάννης Φερεντίνος

URL: