Οι τελικές προτάσεις

+76

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι τελικές προτάσεις Γ.Φ.

Slide 2

Τι είδους προτάσεις είναι και τι φανερώνουν οι τελικές προτάσεις; Οι τελικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες προτάσεις. Απαντούν στην ερώτηση «για ποιο σκοπό;».

Slide 3

Πώς εισάγονται οι τελικές προτάσεις; Εισάγονται με τους τελικούς συνδέσμους: να, για να π.χ. Διαβάζει για να σπουδάσει. Ήρθα να σε δω και να σου μιλήσω. Πήγε να ψωνίσει. Έφαγα τον κόσμο να σε βρω.

Slide 4

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κάποιες προτάσεις εισάγονται και αυτές με το «να», έχουν όμως ρόλο αντικειμένου. Συμπληρώνουν ρήματα όπως: θέλω, μπορώ, προτιμώ κ.ά.

Slide 5

Πώς τις ξεχωρίζουμε; Για να ξεχωρίζουμε τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις από τις δευτερεύουσες προτάσεις σε θέση αντικειμένου ρήματος, δοκιμάζουμε αν μπορούμε να βάλουμε το «για να» στη θέση του «να». Μόνο στις τελικές προτάσεις μπορεί το «να», να αντικατασταθεί με το «για να».

Slide 6

Παραδείγματα Θέλω να φάω. Άρα η δευτερεύουσα πρόταση  είναι αντικείμενο του ρήματος θέλω και όχι τελική . Πήγε να φέρει τα τετράδιά του. Άρα η δευτερεύουσα πρόταση είναι τελική. Δε λέγεται: Θέλω για να φάω. Λέγεται: Πήγε για να φέρει τα τετράδιά του.  Γιάννης Φερεντίνος

URL: