Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

+381

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830) Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

Slide 2

Οι αγώνες του Καραϊσκάκη Πτώση του Μεσολογγίου Απρίλιος του 1826 Ο Κιουταχής με τον στρατό του προχώρησε. Θέλει να καταστείλει την επανάσταση στη Ρούμελη. Κυρίευσε την πόλη των Αθηνών και πολιόρκησε στενά την Ακρόπολη, που την υπερασπιζόταν η φρουρά της με αρχηγό τον στρατηγό Γιάννη Γκούρα.

Slide 3

Παρθενώνας

Slide 4

Άποψη της Ακρόπολης

Slide 5

Ο Γιάννης Γκούρας (1771—1826) Ήταν οπλαρχηγός της Στερεάς. Ανήκε στην ομάδα του αρματολού Πανουργιά και εν συνεχεία του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Πανουργιά.

Slide 6

Η μάχη της Ακρόπολης Γυναικεία μορφή του '21, σύζυγος του στρατηγού Γιάννη Γκούρα.

Slide 7

Οι αγώνες του Καραϊσκάκη Γεώργιος Καραϊσκάκης Διορίστηκε αρχιστράτηγος στη Στερεά Ελλάδα. Στάλθηκε ν' αντιμετωπίσει τον Κιουταχή. Πρώην κλέφτης και έπειτα αρματολός. Είχε μεγάλη πολεμική πείρα στην περιοχή αυτή.

Slide 8

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Slide 9

Γεώργιος Καραϊσκάκης στην μάχη.

Slide 10

Οι αγώνες του Καραϊσκάκη Γεώργιος Καραϊσκάκης ...να παρεμποδίσει τον ανεφοδιασμό των Τούρκων απο τη Θεσσαλία. Για αντιπερισπασμό κατευθύνθηκε στην περιοχή της Στερεάς. Στόχος να ξεσηκώσει τα μέρη που είχαν υποταχθεί και...

Slide 11

Αθήνα

Slide 12

Οι αγώνες του Καραϊσκάκη Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης Νίκησε τους Τούρκους στο Δίστομο και Αράχωβα. το Νοέμβριο του 1826. Έως τις αρχές του 1827 είχε κατορθώσει να εκδιώξει τα οθωμανικά στρατεύματα από το μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας.

Slide 13

Δίστομο Αράχωβα

Slide 14

Ο Καραϊσκάκης καταστρέφει τους Τούρκους στην Αράχωβα.

Slide 15

Η μάχη της Αράχωβας, 18-24 Νοεμβρίου 1826.

Slide 16

Οι αγώνες του Καραϊσκάκη Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης Έσπευσε τότε στην Αττική για να βοηθήσει τους πολιορκημένους αγωνιστές.

Slide 17

Η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο

Slide 18

Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλα.

Slide 19

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης στη μάχη.

Slide 20

Όπλα του Καραϊσκάκη

Slide 21

Οι αγώνες του Καραϊσκάκη Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης Έσπευσε τότε στην Αττική για να βοηθήσει τους πολιορκημένους αγωνιστές. Οι Άγγλοι αξιωματικοί Τσωρτς και Κόχραν Αποφάσισαν να επιτεθούν αμέσως εναντίον των Τούρκων, για να σωθεί η Ακρόπολη.

Slide 22

Ο σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς ή Τσωρτζ όπως τον ανέφεραν στην Ελλάδα, (1784 - 1873), ήταν φιλέλληνας, Βρετανός στρατιωτικός από την Ιρλανδία.

Slide 23

Ο Άγγλος αξιωματικός Κόχραν

Slide 24

Οι αγώνες του Καραϊσκάκη 23 Απριλίου του 1827 Την παραμονή της επίθεσης. Έγινε μικρή συμπλοκή στα ακριανά φυλάκια. Γεώργιος Καραϊσκάκης Όρμησε με το άλογο του στον τόπο της σύγκρουσης. Τραυματίστηκε θανάσιμα και ξεψύχησε την επόμενη μέρα.

Slide 25

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ορμά έφιππος προς την Ακρόπολη.

Slide 26

Ο θάνατος του Καραϊσκάκη

Slide 27

Ο Καραϊσκάκης λίγο πριν πεθάνει, συνέστησε οπλαρχηγούς να έχουν ομόνοια και να συνεχίσουν τον αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

Slide 28

Οι αγώνες του Καραϊσκάκη Ο θάνατος του Καραϊσκάκη Έριξε το ηθικό των πολεμιστών. Η σύγκρουση κατέληξε σε μεγάλη καταστροφή του ελληνικού στρατεύματος. Ο Γεώργιος Δράκος και ο Λάμπρος Βέικος και πάνω από χίλιοι αγωνιστές πέθαναν. Η Ακρόπολη παραδόθηκε το Μάιο του 1827 στους Τούρκους πολιορκητές της.

Slide 29

Ο Γεώργιος Δράκος (1788 - 1827) ήταν αγωνιστής του 1821.

Slide 30

Βέικος Λάμπρος Σουλιώτης αγωνιστής

Slide 31

Πολεμική σκηνή, Αθήνα 1827

Slide 32

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Slide 34

μ.Χ. Μάιος 1828 Νοέμβριος 1826 22-23 Απριλίου 1827 Μάιος 1827 μ.Χ. Θάνατος Καραϊσκάκη Ο Κιουταχής φτάνει στην Ανατολική Στερεά Μάχη της Αράχοβας Παράδοση της Ακρόπολης Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

Slide 35

8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

URL: