Палавница

+74

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Истинското име на Емилиян Станев е Никола Стоянов Станев. Той е роден в Търново на 28 февруари 1907 г. Детството си прекарва най-вече в градовете Търново и Елена, където живее дълго заедно със семейството си. От малък баща му започва да го води със себе си на лов сред природата и по-късно това дава отражение в произведенията му, където намираме често нейни описания.

Slide 2

Автор е на книги за деца и юноши: „През гори и води“ (1943), „Лакомото мече“ (1944), „Повест за една гора“ (1948), „Когато скрежът се топи“ (1950), „Чернишка“ (1950) и др.

Slide 3

Палавница  Катерицата Кики подаде черното си носле от хралупата и погледна навън. Гледа и се чуди. Снощи в гората валеше студен дъжд, духаше мразовит вятър, пък сега дърветата засипани с мек, пръхкав сняг. Клоните им приведени до земята. И цялата гора бяла, тиха, сякаш не е гора, а сън!

Slide 4

На Кики се поиска да потича из снега. Беше се наспала хубаво в топлата хралупа на дъба. В тая хралупа живееше вече две години. Всяка есен я постилаше с мъх и сухи листа. Кики се измъкна навън. Погледа, погледа и се метна на едно клонче. То се разлюля, снегът от него се тръсна и — пух! — на гърба й. Напълни й ушите.

Slide 5

— Ху, ху, ху! — извика Кики и поиска да се върне назад. Но когато скочи към хралупата, от дървото се посипа нов сняг. Поръси като сребро нейната лъскава тъмнокафява козина. Катеричката дигна глава. Искаше да разбере откъде падна тоя сняг. Гледа: на най-високото клонче на дъба кацнала птичка. Но каква птичка! Гърдите й червени като зарите на утринно слънце. Главата й тъмносиня, а на крилцата й пера, жълтички като слънчогледова пита.

Slide 6

„Слънцето трябва да е изгряло, затова са тъй червени гърдите на птичката“ — помисли си Кики. Но слънцето още не беше изгряло. Само далече-далече на изток, зад бялата планина, нещо червено багреше облаците. — Ех, да мога да хвана тая птичка! — каза си Кики и започна да се катери към върха на дървото.

Slide 7

Черните й очички светнаха като бъзови зърна. Птичката я видя и хвръкна. Кики се спря и се ослуша. Някой ходеше из гората. Снегът скърцаше. Кики нямаше време да се скрие в хралупата. Тя увисна на дебелото стъбло с главата надолу. Така заприлича на китка мъх. С такива хитрости често си служеше, за да се скрие от враговете си.

Slide 8

Под дъба дойде жълтеникав заек. Тръсна уши и се сви, цял затънал в снега. Сякаш мисли нещо. Вижда се, че му е зле. Студено му е. Чуди се къде да се подслони. „Я чакай да го изплаша — каза си Кики. — Той как ме уплаши…“ Тя блъсна едно клонче над него и извика: — Ху, ху, ху! Заекът подскочи. Бяга, бяга, изчезна в гората. Кики остана много доволна.

Slide 9

зари – светлини багреше – оцветяваше бъз – вид дърво дъб – вид дърво китка – букетче търти – хукна

Slide 10

Кой епизод липсва в текста? Кики гони птичката. Кики плаши заека. Кики среща лисицата.

Slide 11

Кои са героите от текста? Кики лисица заек ловец птичка

Slide 12

Къде живее катеричката Кики? под шипковия храст в хралупа в заешка дупка

Slide 13

Опишете птичката, която вижда Кики. С каква хитрост си служи Кики за да се скрие от враговете си? Кой подплашва Кики? Какво разбрахте за него?

Slide 14

Допълнете с думи от текста портрета на Кики. Нослето й е ……............ Козината й е ……………,................. Очичките й са ………………............ черно лъскава тъмнокафява. като бъзови зърна.

Slide 15

Коя от двете думи е близка по значение до заглавието? лудетина злосторница Защо авторът е озаглавил разказа “Палавница”? за домашно-Разкажете за лудориите на Кики

Slide 16

С лудориите на Кики се забавлява и Мария Николова- СОУ” Георги Измирлиев” Горна Оряховица

URL: