Раждането на Второто българско царство

+20

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Вяра Ненова ОУ с. Дончево, обл. Добрич РАЖДАНЕТО НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО 4 КЛАС Издателство: Булвест 2000 Вяра Ненова ОУ с. Дончево, обл Добрич

Slide 2

1. Отслабването на българската държава. Подтикван от византийците, киевският княз Светослав превзел много крепости, сред които и столицата Преслав.

Slide 3

Възползвайки се от отслабването на българската държава, нахлула византийска войска и разгромила съюзилите се руски и български войски, като превзела Североизточна България. България била покорена от Византия. Отбраната на Преслав от руси и българи

Slide 4

2. Двубоят на цар Самуил с Византия Българите от западните територии, под ръководството на Самуил продължили борбата за освобождение на завладяните територии. Новата столица била Охрид.

Slide 5

Повече от 25 гадини продължили битките между България и Византия. Повечето победи били на страната на българите. Битката при Траянови врата

Slide 6

През 1014 година византийците нанесли тежко поражение на българската войска при с. Ключ. Пленените 15 000 български войници били ослепени и изпратени обратно в България. Цар Самуил не издържал жестоката гледка и починал. През 1018 година България станала част от византийската империя.

Slide 7

3. Владетелският род на Асеневци. Византийският император всигнал голяма сватба. По този повод обложил народа с голям дънък.Народът прогонил с тояги, брадви и вили събирачите на данък. Двамата боляри Асен и Петър имали малки владения около Търново. Набързо построили в града малка черквичка “Св. Димитър”. Събралите се хора за освещаването и били призовани да се вдигнат на възстание срещу поробителя.

Slide 8

Петър веднага бил провъзгласен за цар а) цар Петър Започва голямо народно възстание. б) цар Асен Асен се проявява като добър военачалник в битките. Брат му Петър доброволно му предостъпва царския престол.

Slide 9

в)новата сталица- Търново За столица на Втората българска държава бил обявен град Търново.

Slide 10

в)цар Калоян Асен и Петър станали жертва на болярски заговор. На царския престол застава брат им Калоян. Цар Калоян постига признание от римския папа на своята титла и на титлата на българския патриарх. Златен пръстен печат на цар Калоян

Slide 11

През 1205 година Калояновата войска нанесла тежко поражение на латинците, които завзели Константинопол и създали Латинска империя. Битката на Колоян срещу латинците

Slide 12

г)цар Иван Асен ІІ Син на цар Асен Добавил нови земи към територията на България.

Slide 13

В битката при Клокотница през 1230 г. Иван Асен ІІ разгромява войската на византийския император Теодор Комнин. Отвежда в Търново семейството на императора, а освобождава всички негови войници. След тази битка България става най-голямата и силна държава на Балканския полуостров.

Slide 14

МОИТЕ ВЪПРОСИ

Slide 15

Кой е този цар? Самуил Коя е столицата при неговото управление? Охрид При коя битка българите понасят тежко поражение? с. Ключ През коя година България пада под византийска власт? 1018 година С какво свързваш имената на братята Асен и Петър? вдигат народа на възстание Срещу кого е най-голямата битка на цар Калоян? латинците-кръстоносци С какво свързваш името на цар Иван Асен ІІ? -разширява границите на България -побеждава византийския император Теодор Комнин Вяра Ненова ОУ с. Дончево, обл Добрич

URL:
More by this User
Most Viewed