Органічні сполуки і здоров’я людини

+219

No comments posted yet

Comments

Lord (3 years ago)

a

Lord (3 years ago)

a

wmedede (4 years ago)

Гуд

wmedede (4 years ago)

Орг.Сполуки и здоровья человек

pasha9876 (4 years ago)

1

Slide 1

Органічна хімія 11 клас

Slide 2

Органічні сполуки і здоров’я людини. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі. Проект З хімії Учениці 10 А класу Шевчук Каріни 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 3

Зміст Органічні сполуки Жири Білки Вуглеводи Вітаміни 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 4

03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас Жири,білки, вуглеводи,вітаміни

Slide 5

Органічні сполуки 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 6

Органічні сполуки Органiчні сполуки — клас сполук, в склад яких входить Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто — Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи. В органічних сполуках Карбон завжди виявляє валентність IV. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 7

Органічні сполуки Наука, що займається вивченням органічних сполук називається органічна хімія. Велика кількість цих сполук, такі як протеїни, жири та вуглеводні, також грають надзвичайно важливу роль у біохімії. Чіткої межі між органічними та неорганічними сполуками не існує. Мурашина кислота (перша жирна кислота) є органічною, попри те що її ангідрид, монооксид карбону, є неорганічним. Термін «органічний» зумовлений історичними причинами і походить з ХІХ століття, коли помилково вважалося, що органічні сполуки можуть утворюватися тільки в живих організмах. Зараз більшість органічних сполук виробляється штучним шляхом. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 8

Жири 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 9

Жири 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас Жири або товщі — велика група органічних сполук, які, з фізичного погляду, мають меншу від одиниці питому вагу і, як правило, розчинні в органічних розчинниках, як правило не розчиняються у воді, і під звичайним тиском їх не можна перегнати, не розклавши. Хімічно, жири є тригліцеридами, сполукою складних ефірів трьохатомного спирту (гліцерину) і будь-якою з кількох жирних кислот. Містяться у тваринних і рослинних організмах.

Slide 10

На позначення жирів використовуються також слова "олії", "масла" і "ліпіди". 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 11

Олії Слово "олії", як правило, використовується для позначення жирів, які є рідкими при кімнатній температурі, у той час як слово "жири" зазвичай використовується для позначення жирів, які є твердими речовинами при нормальній кімнатній температурі. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 12

Масла «Масло» використовується для будь-яких речовин, незалежно від їх хімічної структури, що не змішуються з водою і жирні на дотик:солярове масло, синтетичні масла. Мінеральні олії також називають мінеральними оливами та мінеральними маслами. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 13

Ліпіди Ліпі́ди — це група органічних речовин, що входять до складу живих організмів і характеризуються нерозчинністю у воді та розчинністю в неполярних розчинниках, таких як ефір, хлороформ та бензол. "Ліпіди" використовується для позначення рідких і твердих жирів, а також інших пов'язаних з жиром речовин, як правило, в медичному або біохімічному контексті. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 14

Значення жирів 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 15

Значення жирів у харчуванні Значення жирів у харчуванні різноманітне. Недостатнє надходження жирів у їжу негативно впливає на різні види обміну речовин, функціональний стан окремих органів і систем і, у підсумку, на працездатність і опірність організму несприятливим чинникам навколишнього середовища, у тому числі інфекційним агентам. Недостатня енергетична цінність раціонів харчування призводить до виснаження жирових депо у підшкірній основі. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 16

Жири - важливий продукт харчування людини. Жири становлять головний компонент таких продуктів харчування, як вершкове масло, рослинні олії, маргарин, смалець. Багато жирів міститься у свинячому салі та у сирі. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас Жири

Slide 17

Функції Будівельна (входять до складу клітинних мембран) Енергетична (1 г жиру при окисненні дає 9 ккал енергії) Захисна (терморегуляція, механічний захист органів) Запасна (запас енергії і води) Регулююча (обмін речовин в організмі) 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 18

Білки 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 19

Білки Білки — складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками. В однині (білок) термін найчастіше використовується для посилання на білок, як речовину, коли не важливий її конкретний склад, та на окремі молекули або типи білків, у множині (білки) — для посилання на деяку кількість білків, коли точний склад важливий. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 20

Амінокислоти Амінокислоти - це азотовмісна карбонова кислота, тобто хімічна сполука, молекула якої одночасно містить аміногрупу -NH2 та карбоксильну групу -СООН, і вуглецевий скелет. Амінокислоти – безбарвні кристалічні речовини, добре розчинні у воді, температура плавлення більше 250. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 21

Амінокислоти NH2-P-COOH – загальна формула амінокислот. Всі протеїни та білкові молекули утворюються завдяки зв'язуванню амінокислот пептидним зв'язком із втратою ними, при цьому, однієї молекули води для кожної пари амінокислот. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 22

Стадії формування пептидного зв'язку: 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас 1 — Амінокислота 2 — Іонізована амінокислота у водному розчині (в формі цвіттер-іону) 3 — дві амінокислоти утворюють пептидний зв'язок

Slide 23

Структури білка 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 24

З чого складається білок? 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас H2 O2 N S C

Slide 25

Функції білків Функції білків в клітині різноманітніші, ніж функції інших біополімерів — полісахаридів і нуклеїнових кислот. Так, білки-ферменти каталізують протікання біохімічних реакцій і грають важливу роль в обміні речовин. Деякі білки виконують структурну або механічну функцію, утворюючи цитоскелет, що є важливим засобом підтримки форми клітин. Також білки грають важливу роль в сигнальних системах клітин, клітинній адгезії, імунній відповіді і клітинному циклі. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 26

Значення білків 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 27

Білки — важлива частина харчування тварин і людини, оскільки ці організми не можуть синтезувати повний набір амінокислот і повинні отримувати частину з них із білковою їжею. У процесі травлення протелітичні ферменти руйнують спожиті білки, розкладаючи їх до рівня амінокислот, які використовуються при біосинтезі білків організму або піддаються подальшому розпаду для отримання енергії. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 28

З історії білків Білки були вперше описані шведським хіміком Єнсом Якобом Берцеліусом в 1838 році, який і дав їм назву протеїни, від грец. πρώτα — «першорядної важливості». Проте, їхня центральна роль в життєдіяльності всіх живих організмів була виявлена лише у 1926 році, коли Джеймс Самнер показав, що фермент уреаза також є білком. Секвенування першого білка — інсуліну, тобто визначення його амінокислотної послідовності, принесло Фредерику Сенгеру Нобелівську премію з хімії 1958 року. Перші тривимірні структури білків гемоглобіну і міоглобіну були отримані за допомогою рентгеноструктурного аналізу, за що автори методу, Макс Перуц і Джон Кендрю, отримали Нобелівську премію з хімії 1962 року. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 29

Вуглеводи 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 30

Вуглеводи Вуглеводи — органічні сполуки з емпіричною формулою Cn(H2O)n, до складу яких входять тільки Вуглець, Кисень та Водень. Вуглеводи є складовою частиною клітин усіх живих організмів. Вуглеводи є найпоширенішими органічними сполуками, що підтверджується тим фактом, що більше половини органічного вуглецю на Землі існує у формі вуглеводів. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 31

03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 32

Вуглеводи Здебільшого вуглеводи є сполуками рослинного походження — це продукти фотосинтезу і таким чином вони є базовою ланкою у трансформації сонячної енергії у хімічну для забезпечення життя на Землі. Поряд з білками і жирами, вуглеводи — важлива складова частина харчування людини і тварин, багато з них використовується як технічна продукція.З хімічної точки зору це є полігідроксикарбонільні сполуки та їхні похідні із загальною формулою СnH2nOn.Низькомолекулярні вуглеводи відомі також як цукри. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 33

Найвідомішими представниками вуглеводів є целюлоза, крохмаль,глюкоза,фруктоза,сахароза. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас Фруктоза Глюкоза Сахароза

Slide 34

Прості вуглеводи До цієї групи вуглеводів належать розчинні в холодній воді найпростіші моносахариди — гексози С6Н12О6 і пентози С5Н10О5. Пентози поширені в рослинах, входять до складу речовини клітин. Залежно від числа кисневих атомів у молекулі розрізняють біози, тріози, тетрози, пентози, гексози, гептози і т. д. Вуглеводи у великій кількості містяться в рослинних і тваринних організмах. У природі переважно поширені пентози і гексози. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 35

На сьогоднішній день називають кілька груп вуглеводних продуктів харчування: Продукти з великим вмістом вуглеводів. Друга група — продукти з досить великим вмістом вуглеводів. Третя група — продукти, помірно насичені вуглеводами. Четверта - містить невелику кількість вуглеводів. П’ята група — продукти з дуже незначним вмістом вуглеводів. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 36

Продукти з великим вмістом вуглеводів Це продукти, де в 100 грамах вміщається 65 грам вуглеводів. Серед них можна відзначити цукор, кондитерські вироби, випічку, родзинки, фініки, макаронні вироби, манну і гречану крупи, джеми, варення, мед, мармелад. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 37

Продукти з досить великим вмістом вуглеводів 40-60 грам вуглеводу на 100 грам маси. Сюди можна віднести різні сорти хліба, боби (горох і квасоля, наприклад), халву і шоколад. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 38

Продукти, помірно насичені вуглеводами. Зміст — 10-20 грам/100 грам маси. Це — солодкий сир, картопля, буряк, фрукти — виноград і яблука, різні фруктові соки, морозиво. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 39

Продукти що містять містить невелику кількість вуглеводів В продуктах (5-10 грам /100 грам маси). Сюди відносяться деякі фрукти і овочі, наприклад — кавуни, дині, груші, абрикоси та персики, апельсини та мандарини, гарбуз, кабачок, морква і капуста. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 40

Продукти з дуже незначним вмістом вуглеводів В продуктах (2-5 грам). Це, перш за все — молочні продукти — кефір, сир, сметана, молоко. Потім — гриби. З овочів — помідори, різна зелень, лимони. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 41

Значення вуглеводів Вуглеводи виконують пластичну функцію, тобто беруть участь у побудові кісток, клітин, ферментів. Вони складають 2-3% від ваги. Вуглеводи є основним енергетичним матеріалом. Пентози (рибоза і дезоксирибоза) беруть участь у побудові АТФ. Вуглеводи виконують захисну роль в рослинах. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 42

Вітаміни 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 43

Вітаміни Вітаміни (лат. vitae — життя і "амін" - азотиста речовина, що містить NH2) — органічні сполуки різної хімічної природи, необхідні в невеликих кількостях для нормального обміну речовин і життєдіяльності живих організмів. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 44

03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 45

Найпоширеніші вітаміни 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 46

Вітамін А Вітамін А (ретинол) впливає на ріст і нормальний розвиток скелета, на зір, стан шкіри і слизової оболонки. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас Міститься вітамін А в риб'ячому жирі, печінці, жовтках яєць, молоці, м'ясі. У продуктах рослинного походження жовто-оранжевого кольору і в зелених частинах рослин (шпинаті, салаті) міститься провітамін А — каротин, який в організмі людини під дією ферменту печінки (в присутності жиру) перетворюється на вітамін А.

Slide 47

Вітамін С Вітамін С (аскорбінова кислота) — антицинготний. Він бере участь в обміні речовин і потрібний для загального розвитку організму. Недостатня кількість аскорбінової кислоти в організмі призводить до зниження працездатності, швидкого стомлення, різних захворювань. Особливо багато вітаміну С у шпинаті, зелених волоських горіхах, чорній смородині, лимонах, апельсинах, мандаринах, солодкому стручковому перці, суницях, капусті, томатах. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 48

Вітамін D Вітамін D(кальциферол) бере участь в утворенні кісткової тканини, сприяє утриманню в ній солей кальцію і фосфору, стимулює ріст. При нестачі цього вітаміну в дітей розвивається рахіт, а в дорослих змінюються кісткові тканини. Міститься в печінці тріски, в палтусі, оселедці, печінці яловичій, вершковому маслі, яйцях, молоці та ін. Однак в основному він синтезується в організмі, утворюючись з провітаміну (речовини, яка міститься в шкірі) під дією ультрафіолетового проміння. Надлишкове надходження вітаміну D може спричинити отруєння. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 49

Значення вітамінів 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 50

Значення Вітаміни — органічні речовини, що надходять в організм людини з їжею і забезпечують нормальний обмін речовин, його фізіологічне функціонування. Більшість вітамінів в організмі не синтезуються. Деякі синтезуються, але недостатньо. Тому особливо важливо, щоб вітаміни надходили регулярно. Значення їх в процесі життєдіяльності організму дуже велике. Більшість вітамінів доповнюють склад ферментативних систем, що беруть участь в вуглеводному, жировому, білковому та інших видах обмінів. Деякі з них, наприклад, вітамін Д, перетворюються в гормоно-подібні речовини, які також беруть участь в регуляції біохімічних процесів в організмі. Таким чином кожен вітамін відіграє свою, тільки йому належну роль в організмі людини. Приблизно 5% маси тіла становлять мінеральні речовини — це неорганічні частинки, які не можна розбити на дрібніші частинки. Мінеральні речовини є життєво необхідними і, надходячи в організм з їжею, підтримують нормальний ріст, репродукцію і здоров'я протягом всього життя людини. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 51

Авітаміноз Авітамінозом називається відсутність в організмі будь-якого важного для життя вітаміну. Однак в більше випадках у дітей трапляється не повна відсутність вітамінів, а нестача їх. І цей стан пов’язаний з нестачею вітамінів, - гіповітаміноз. Для дитячого організму характерним є значна енергія росту, напруження процесів обміну і тому потреба у вітамінах у нього значно вища, ніж у дорослих. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Slide 52

Гіповітаміноз Елементарний гіповітаміноз розвивається при недостатньому знаходженні вітамінів з їжею (недостатня кількість фруктів, овочів, соків). Гіповітамінози можуть також виникати при тривалих і тяжких інфекційних захворюваннях, нестачі білків, і надлишку вуглеводів в організмі. Гіповітаміноз виникає при недостатньому вмісті аскорбінової кислоти в їжі. Основні джерела аскорбінової кислоти такі: солодкий перець, петрушка, кріп, зелене цибуля, помідори. 03.02.2013 ХІМІЯ 11 клас

Summary: Органічні сполуки і здоров’я людини. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі.

Tags: хімія презентації з хімії

URL: