Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

+60

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά Γ.Φ.

Slide 2

Πώς βρίσκω τον άγνωστο σε προβλήματα με ανάλογα ποσά; Υπάρχουν δυο τρόποι για να υπολογίσουμε την τιμή η οποία λείπει σε μια αναλογία: Με αναγωγή στη μονάδα Με πίνακα αναλογίας

Slide 3

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πριν τους εφαρμόσουμε, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα ποσά είναι ανάλογα, γιατί οι τρόποι αυτοί ισχύουν αποκλειστικά σε αναλογίες!!!

Slide 4

1. Με αναγωγή στη μονάδα Πρώτα διαιρούμε, ώστε να υπολογίσουμε την τιμή της μονάδας και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε, ώστε να υπολογίσουμε την άγνωστη τιμή

Slide 5

Παράδειγμα Αν τα 3 κ. μήλα κοστίζουν 3,60 €, πόσο κοστίζουν τα 7 κ. μήλα; Βρίσκουμε πόσο κοστίζει το 1 κ. 3,60 : 3 = 1,20 € Άρα τα 7 κ. μήλα κοστίζουν 7 * 1,20 = 8,40 €

Slide 6

2. Με πίνακα αναλογίας Φτιάχνουμε τον πίνακα ποσών και τιμών Χρησιμοποιούμε μεταβλητή για τον άγνωστο όρο Εξετάζουμε αν τα ποσά είναι ανάλογα Σχηματίζουμε αναλογία Βρίσκουμε τον άγνωστο λύνοντας «χιαστί»

Slide 7

Παράδειγμα Αν τα 3 κ. μήλα κοστίζουν 3,60 €, πόσο κοστίζουν τα 7 κ. μήλα; (διπλάσια μήλα, διπλάσια τιμή) ανάλογα ποσά 3 3,60 7 χ = 3 * χ = 3,60 * 7  3 * χ = 25, 20  χ = 25,20 : 3  χ = 8,40 € Γιάννης Φερεντίνος

URL: