ПРИКАЗКА за ДЖ и ДЗ

+171

No comments posted yet

Comments

imur1klas (5 years ago)

Чудесна идея, отлична реализация! Благодаря, защото си ми много полезна.Очаквам да публикуваш, за да мога да я изтегля.

Slide 1

Р. Маркова

Slide 2

На връщане от училище Джони реши да мине през малката горичка, която във фантазиите си наричаше “джунгла”.

Slide 3

Беше чуден пролетен ден и слънцето галеше с топлите си животворни лъчи всяко цветче, тревичка и усмихнатото лице на малкото момче.

Slide 4

Джобчетата на сините му джинси бяха пълни с различни богатства: топчета, кламери, камъчета… Ето едно обло и с интересна форма…

Slide 5

“к”, “а”, “м”, “ъ”, “ч”, “е”… И в неговите фантазии изречените от него звуци оживяха в малки сини и червени човечета, които госпожата им показа днес в часа по четене.

Slide 6

Джиф-джаф-дзън Изведнъж Джони се спря, защото до него долетя нещо като “джиф-джаф-дзън” и отново, и отново. Откъде ли идват тези весели звуци? Джони се заоглежда, разтвори едно лимоново храстче и …

Slide 7

пред него се откри малка полянка с едно засмяно момиченце със смешна шапка и звънчета по нея. Това бе китайчето Дзун с кученцето си и птичето Джиф, което искаше да надпее звънчетата.

Slide 8

Над тях кръжаха отново синьо-червените човечета, но о-о, ужас, заедно с познатите звукове летяха два много странни двуглави звука.

Slide 9

Сиамски близнаци Джони беше чувал за сиамски близнаци и дори ги беше виждал по телевизията – двама човека в едно тяло. Точно такива бяха звуците “дж” и “дз”.

Slide 10

Джони разтърка очите си: “Ама, че фантазии имам!”. В този момент към него приближиха двата двуглави звука и му отговориха: “Ти наистина ни виждаш такива, защото сме две букви в един звук.

Slide 11

Ние толкова спорехме - когато сме заедно къде да се образуваме в човешката уста, че накрая се сляхме в един звук.

Slide 12

- В моето име също има “дж” - Джони. Но тогава в моето име буквите и звуковете няма да имат еднакъв брой?! Хей, получи се звукова игра! =5 б. =4зв.

Slide 13

- Готов ли си за игра? Ние много обичаме да се крием, но се радваме да ни откриват. Старт!

Slide 14

Колко букви и колко звука съдържа думата “джунгла”? 7 букви; 6 звука 7 букви; 7 звука 6 букви; 6 звука

Slide 15

Колко букви и колко звука съдържа думата “тенджера”? 7 букви; 7 звука 8 букви; 7 звука 8 букви; 8 звука

Slide 16

Колко букви и колко звука съдържа думата “джудже”? 6 букви; 5 звука 6 букви; 6 звука 6 букви; 4 звука

Slide 17

Колко букви и колко звука съдържа думата “жираф”? 5 букви; 6 звука 5 букви; 5 звука 5 букви; 4 звука

Slide 18

Колко букви и колко звука съдържа думата “джудо”? 5 букви; 4 звука 5 букви; 5 звука 4 букви; 4 звука

Slide 19

КОЛКО БУКВИ? 2 КОЛКО ЗВУКА? 1

Slide 20

КОЛКО БУКВИ? 4 КОЛКО ЗВУКА? 3

Slide 21

КОЛКО БУКВИ? 6 КОЛКО ЗВУКА? 5

Slide 22

КОЛКО БУКВИ? 8 КОЛКО ЗВУКА? 7

Slide 23

КОЛКО БУКВИ? 6 КОЛКО ЗВУКА? 5

Slide 24

КОЛКО БУКВИ? 12 КОЛКО ЗВУКА? 10 10 11 12 13

Slide 25

- Дж и Дз, благодаря! Научих, че вие се състоите от две букви, но сте един звук! Довиждане!

Slide 26

- Здравей! Аз съм Джони. Ти как се казваш? - Аз съм Дзун! Приятно ми е!

Slide 27

- Дзун? В името ти има буквосъчетание “дз”. Това значи, че името ти се състои от 4 букви, но от 3 звука.

Slide 28

И Джони започна да разказва това, което бе научил току-що, а Дзун весело кимаше с глава и от това звънчетата пееха и подканваха Джиф и Мурджо да им пригласят “джиф-джаф-дзън”…

Slide 29

физкултминутка

Slide 30

Р. Маркова /Румарк/ До нови срещи!

Summary: ЧЕТЕНЕ

Tags: първи клас

URL: