Звук ДЖ

+64

No comments posted yet

Comments

Slide 1

1 буква 1 буква 2 букви 1 звук Грета Кръстанова ОУ ”Никола Вапцаров” Ботевград

Slide 2

дж дж у е 1 2 3 4 5 6 букви - 6 звукове - 4

Slide 3

?

Slide 4

Направете звуков модел на думите джапанки дж а п а н к и б - зв - джип 8 7 и п дж б - зв - 4 3 джудже у дж е дж б - зв - 6 4

Slide 5

Здравейте! Аз се казвам Джереми Сега ще ви разкажа какво ми се случи!

Slide 6

Един ден Джереми тръгна за риба. Наметна шлифера и обу галошите си.

Slide 7

Джереми доплува до средата на реката. Приготви се за добър улов.

Slide 8

Какъв лош късмет! Джереми улови бодливкото Джек.

Slide 9

- Ой! Ой! Ой! Една огромна пъстърва налапа Джереми.

Slide 10

- Отвратителен вкус има този шлифер! – каза пъстървата и отвори уста.

Slide 11

Джереми изплува като тапа. Беше с раздърпан шлифер и без галоши, но жив.

Slide 12

- Уф! Страшното премина.

Slide 13

Кой е Джереми? Къде отива и как е облечен? ? Докъде доплува Джереми? Какво улавя той? Какво му се случва? Успява ли да се спаси от пъстървата? Как? Как завършва тази история за Джереми?

Slide 14

Подредете правилно картините! 1 2 3 4 5 7 6

Slide 15

1 буква 1 буква 2 букви 1 звук Да си припомним! Грета Кръстанова ОУ ”Никола Вапцаров” Ботевград

URL: