Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

+50

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά Γ.Φ.

Slide 2

Ποια ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα; Δυο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα όταν η τιμή του ενός ποσού πολλαπλασιάζεται με έναν αριθμό, η αντίστοιχη τιμή του άλλου ποσού διαιρείται με τον αριθμό αυτό.

Slide 3

Πώς διαπιστώνουμε εύκολα αν δυο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα; Ένας πρακτικό τρόπος για να βρούμε αν δυο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, είναι να εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν διπλασιάσουμε το ένα ποσό. Αν το άλλο ποσό γίνεται μισό, τότε τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα.

Slide 4

1ο παράδειγμα αντιστρόφως ανάλογων ποσών Ο αριθμός των εργατών μιας οικοδομής και ο χρόνος που χρειάζονται για να τελειώσουν το έργο τους είναι αντιστρόφως ανάλογα ποσά, διότι όταν διπλασιάζεται ο αριθμός των εργατών, ο χρόνος που χρειάζονται γίνεται ο μισός.

Slide 5

2ο παράδειγμα αντιστρόφως ανάλογων ποσών Η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου και ο χρόνος που χρειάζεται για να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση είναι αντιστρόφως ανάλογα, γιατί αν διπλασιαστεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου, θα χρειαστεί ο μισός χρόνος για να καλύψει τη συγκεκριμένη απόσταση.

Slide 6

Τι συμβαίνει στα γινόμενα των αντιστρόφως ανάλογων ποσών; Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά τα γινόμενα των αντίστοιχων τιμών είναι ίσα με ένα σταθερό αριθμό.

Slide 7

Παράδειγμα Ο αριθμός των παιδιών είναι αντιστρόφως ανάλογος προς τα κομμάτια πίτσας που θα φάνε. Τα αντίστοιχα γινόμενα είναι ίσα: 1 * 12 = 2 * 6 = 3 * 4 = 4 * 3 = 12 Γιάννης Φερεντίνος

URL: