θεωρία στα κλάσματα

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τεστ στα Μαθηματικά Εξάσκηση στη Θεωρία των κλασμάτων

Slide 2

Αν γνωρίζω το μέρος μιας ποσότητας  και θέλω να βρω όλη την ποσότητα  μπορώ να κάνω αναγωγή στην κλασματική μονάδα. Σωστό Λάθος Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 3

Αν γνωρίζω όλη την ποσότητα  και θέλω να βρω το μέρος της  μπορώ να κάνω αναγωγή στην κλασματική μονάδα. Σωστό Λάθος Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 4

Ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες κλασματικές μονάδες που αναφέρονται στην  ίδια ποσότητα, μεγαλύτερη  είναι αυτή που έχει το  μικρότερο  παρονομαστή Σωστό Λάθος Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 5

Λάθος Τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή λέγονται  ομώνυμα, ενώ τα κλάσματα με διαφορετικό παρονομαστή λέγονται  ετερώνυμα. Σωστό Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 6

Τα κλάσματα που έχουν διαφορετικούς όρους, αλλά εκφράζουν την ίδια ποσότητα λέγονται ισοδύναμα Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις 2/4 = 4/8 = 12/24 2/4 < 4/8 < 12/24

Slide 7

Κάθε κλάσμα μπορώ να το μετατρέψω σε δεκαδικό αριθμό κάνοντας διαίρεση Σωστό Λάθος Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 8

πολλαπλασιάζω τον αριθμητή με έναν αριθμό πολλαπλασιάζω και τους 2 όρους με τον ίδιο αριθμό Για να βρω ισοδύναμα κλάσματα ενός κλάσματος Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 9

διαιρώ τον αριθμητή με έναν αριθμό διαιρώ και τους 2 όρους του με τον ίδιο αριθμό Για να βρω ισοδύναμα κλάσματα ενός κλάσματος Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 10

Για να συγκρίνουμε ετερώνυμα κλάσματα μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε δεκαδικούς ή σε ομώνυμα κλάσματα. πρέπει να τα κάνουμε ομώνυμα κλάσματα δεν υπάρχει άλλη λύση Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 11

το κλάσμα μεγαλώνει Όταν πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή ενός κλάσματος με έναν ακέραιο αριθμό το κλάσμα μικραίνει Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 12

το κλάσμα μικραίνει Όταν διαιρούμε τον αριθμητή ενός κλάσματος με έναν ακέραιο αριθμό το κλάσμα μεγαλώνει Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 13

το κλάσμα μικραίνει Όταν πολλαπλασιάζουμε τον παρανομαστή ενός κλάσματος με έναν ακέραιο αριθμό το κλάσμα μεγαλώνει Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 14

το κλάσμα μεγαλώνει Όταν διαιρούμε τον παρανομαστή ενός κλάσματος με έναν ακέραιο αριθμό το κλάσμα μικραίνει Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 15

O Μ.O. των αριθμών 13, 20, 18, 15 είναι: (13 + 20 + 18 + 15) : 4 = (13 + 20 + 18 + 15) : 5 = Επίλεξε τη σωστή απάντηση για να συνεχίσεις

Slide 16

?

Slide 17

κουρδιστή τάξη

Summary: η παρουσιαση δεν αναπαραγεται σωστα στο slideboom... ειναι μονο για download. Υπαρχει και ως αρχειο swf εδω http://kourdt.weebly.com/uploads/1/3/9/5/13957237/theoria_klasmaton.swf

URL: