Звук и буква К

+45

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звук и буква М. Аврамова ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Силистра

Slide 2

K Г K

Slide 4

к о к о ш к а к о с т е н у р к а

Slide 5

К к

Slide 7

мак мрак парк паркет искам сок срок скок сокове срокове скокове

Slide 8

Капитан Патокът Коко си купи кадифен клин. Купи си и сако с пагони на капитан. Наперено застана на пътеката и извика: - Кокошки! Вижте колко съм красив! Но се спъна в камък. Просна се по корем. Скъса си сакото. Засрамено млъкна.

URL: