ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ & ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

+581

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ & ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΦΕ 1 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Περιβάλλον ονομάζουμε οτιδήποτε βρίσκεται γύρω μας.

Slide 3

φυσικό ανθρωπογενές το περιβάλλον στο οποίο δεν είναι έντονη η ανθρώπινη παρέμβαση το περιβάλλον στο οποίο είναι έντονη η παρουσία των ανθρώπινων δημιουργημάτων εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον

Slide 4

οικολογία (οίκος + λόγος) Η μελέτη των οργανισμών στον «οίκο» τους, δηλαδή στο χώρο τους.

Slide 5

Πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των οργανισμών στην φύση. Σχέσεις συνεργασίας, ανταγωνισμού για την τροφή το νερό ή το χώρο. Πιο σημαντικές σχέσεις οι τροφικές, που καθορίζονται από το ποιος οργανισμός τρώει ποιον.

Slide 6

σελ. 98

Slide 7

σελ. 98

Slide 8

σελ. 99 μέλισσα έλατο σκύλος κάκτος σκουλήκι αμπέλι ελιά κότα παπαρούνα σαλιγκάρι αγελάδα φακή

Slide 9

σελ. 99 Ο αετός τρέφεται με φίδια, το φίδι τρώει βατράχους, ο βάτραχος τρώει σκαθάρια και το σκαθάρι τρέφεται με φυτά.

Slide 10

σελ. 100

Slide 11

σελ. 100 Υπάρχουν πολύ περισ-σότερα φυτά απ’ ό,τι φυτοφάγα ζώα και πο-λύ περισσότερα φυτο-φάγα ζώα απ’ ό,τι σαρ-κοφάγα.

Slide 12

σελ. 100

Slide 13

σελ. 101

Slide 14

σελ. 101 Σε μια τροφική αλυσίδα κάθε οργανισμός τρέφεται με τον προηγούμενό του. Στη φύση, οι τροφικές σχέσεις είναι πιο πολύπλοκες. Οι πολύπλοκες αυτές σχέσεις φαίνονται στο τροφικό πλέγμα.

Slide 15

σελ. 101 1 2 3 4

Slide 16

σελ. 101 μαρούλι κάμπια σπουργίτι γεράκι

Slide 17

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΦΕ1

Tags: φυσική στ δημοτικού τροφική αλυσίδα τροφικό πλέγμα πυραμίδα ετερότροφοι αυτότροφοι

URL: