Αντωνυμίες

+124

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Αντωνυμίες Συνοπτικός οδηγός Γ.Φ.

Slide 2

Ποιες λέξεις λέγονται αντωνυμίες; Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε αντί για ονόματα (ουσιαστικά και επίθετα) λέγονται αντωνυμίες. Παράδειγμα Λοιπόν, ο Στέλιος απέκτησε ποδήλατο. Το ποδήλατο έφερε στο Στέλιο ο νονός του Στέλιου στη γιορτή του Στέλιου. Αντικαθιστώντας με αντωνυμίες θα γίνει: Λοιπόν, ο Στέλιος απέκτησε ποδήλατο. Του το ‘φερε δώρο στη γιορτή του ο νονός του.

Slide 3

Γενικά για τις αντωνυμίες Οι αντωνυμίες αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις. Οι αντωνυμίες δε σχηματίζουν κλητική. Οι αντωνυμίες είναι οκτώ ειδών.

Slide 4

Ποια είναι τα είδη αντωνυμιών; Προσωπικές Κτητικές Αυτοπαθείς Οριστικές Δεικτικές Αναφορικές Ερωτηματικές Αόριστες

Slide 5

Προσωπικές αντωνυμίες Δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου Ποιες είναι; εγώ, εσύ, αυτός- ή- ό

Slide 6

Προσωπικές αντωνυμίες

Slide 7

Κτητικές αντωνυμίες Φανερώνουν τον κτήτορα, σε ποιον ανήκει κάτι Ποιες είναι; μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους δικός- ή- ό μου, κ.τ.λ.

Slide 8

Αυτοπαθείς αντωνυμίες Δηλώνουν πως το πρόσωπο που ενεργεί, δέχεται το ίδιο την ενέργεια Ποιες είναι; ο εαυτός μου (και στα τρία πρόσωπα, στους δύο αριθμούς)

Slide 9

Οριστικές αντωνυμίες Δείχνουν ότι κάτι (πρόσωπο, ζώο ή πράγμα) ξεχωρίζει από άλλα (πρόσωπα, ζώα ή πράγματα) του ίδιου είδους Ποιες είναι; ίδιος- α- 0 μόνος- η- ο (συνοδεύεται από τη γενική του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυμίας)

Slide 10

Δεικτικές αντωνυμίες Τις χρησιμοποιούμε όταν δείχνουμε Ποιες είναι; αυτός- ή- ό (ε)τούτος- ή –ό εκείνος- ή- ό τέτοιος- α- ο τόσος- ή- ό

Slide 11

Αναφορικές αντωνυμίες Συνδέουν μια δευτερεύουσα πρόταση με μια λέξη, στην οποία αναφέρεται η κύρια πρόταση Ποιες είναι; που ό,τι ο οποίος- η οποία- το οποίο όποιος- α- ο όσος- η- ο Η αναφορική αντωνυμία ό,τι παίρνει πάντα υποδιαστολή και αντικαθίσταται από το οτιδήποτε Ο ειδικός σύνδεσμος ότι, δεν παίρνει υποδιαστολή

Slide 12

Ερωτηματικές αντωνυμίες Τις χρησιμοποιούμε όταν ρωτάμε Ποιες είναι; τι ποιος- α- ο πόσος- η- ο Το ποιος- α- ο σχηματίζει και τους τύπους ποιανού- ποιανής- ποιανού (ενικός), ποιανών (πληθυντικός) Μερικές φορές χρησιμοποιείται και για τα τρία γένη η αντωνυμία τίνος

Slide 13

Αόριστες αντωνυμίες Τις χρησιμοποιούμε για ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που δε θέλουμε να ονομάσουμε ή δε γνωρίζουμε το όνομά του Ποιες είναι; ένας- μία- ένα, κανένας- καμία- κανένα κάποιος- α-ο, κάμποσος- η- ο μερικοί- ές- ά κάτι, κατιτί, κάθε, καθετί καθένας- καθεμιά- καθένα (ο, η, το) τάδε, (ο, η, το) δείνα άλλος- η- ο Γιάννης Φερεντίνος

URL: