Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

+70

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά Γ.Φ.

Slide 2

Η απλή μέθοδος των τριών Για τη λύση προβλημάτων αναλογιών υπάρχει και τρίτη μέθοδος, (εκτός από την αναγωγή στη μονάδα και τον πίνακα αναλογίας) που ονομάζεται απλή μέθοδος των τριών.

Slide 3

Πόσα βήματα ακολουθούμε; Για να υπολογίσουμε την άγνωστη τιμή σε προβλήματα ανάλογων ποσών, με την απλή μέθοδο των τριών ακολουθούμε τρία βήματα.

Slide 4

Τα τρία βήματα 1ο βήμα: Κάνουμε κατάταξη, τοποθετώντας τα ποσά του ίδιου είδους το ένα κάτω από το άλλο. 2ο βήμα: Εξετάζουμε αν τα ποσά είναι ανάλογα. 3ο βήμα: Βρίσκουμε τη λύση, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό που είναι πάνω από το χ επί το κλάσμα των άλλων δυο αριθμών αντεστραμμένο .

Slide 5

Παράδειγμα Τρεις φίλοι έφαγαν 4 πίτσες και πλήρωσαν 32 €. ΄Αν έτρωγαν 5 πίτσες πόσα χρήματα θα πλήρωναν;

Slide 6

Λύση πίτσες € 4 32 5 χ χ = ποσά ανάλογα 1. Τοποθετούμε τα ποσά του ίδιου είδους το ένα κάτω από το άλλο. 2. Εξετάζουμε αν τα ποσά είναι ανάλογα. 3. Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό που είναι πάνω από το χ επί το κλάσμα των άλλων δυο αριθμών αντεστραμμένο 32 * 5 4  160 4  χ = χ = 40 €

Slide 7

Η απλή μέθοδος των τριών χ = β * γ α Ποσά ανάλογα Γιάννης Φερεντίνος

URL: