ΑΝΑΠΝΟΗ & ΥΓΕΙΑ

+494

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΑΝΑΠΝΟΗ & ΥΓΕΙΑ ΦΕ 2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 110

Slide 3

Κοίταξε προσεκτικά τη μύτη του ανθρώπου. Τι παρατηρείς στα ρουθούνια; Υπάρχουν μικρές τριχούλες. Σε τι χρησιμεύουν αυτές οι τριχούλες στα ρουθούνια;

Slide 4

σελ. 110

Slide 5

σελ. 110 Είναι πιο υγιεινό να αναπνέουμε από τη μύτη. Στη μύτη υπάρχουν μικρές τριχούλες, που συγκρατούν τους μικροοργανισμούς και τη σκόνη, για να μη φτάνουν στους πνεύμονες. Επίσης, όταν αναπνέουμε από τη μύτη, ο αέρας υγραίνεται και θερμαίνεται, πριν φτάσει στους πνεύμονες.

Slide 6

σελ. 111 Δεν κάνει να εισπνέουμε τα καυσαέρια των αυτοκι-νήτων. Είναι καλή συνήθεια να κάνουμε περιπάτους & εκδρομές. Το παθητικό κάπνισμα είναι πολύ κακό για τον οργανισμό.

Slide 7

σελ. 111 Πρέπει να αερίζουμε συχνά τη σχολική αίθουσα. Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα.

Slide 8

σελ. 111 Οι περίπατοι στη φύση, ο τακτικός αερισμός των χώρων που ζούμε, η αποφυγή του καπνίσματος είναι συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή λει-τουργία του αναπνευστικού συστήματος.

Slide 9

σελ. 112

Slide 10

σελ. 112 Αναπνοή από τη μύτη. Τακτικός αερισμός. Εκδρομές στη φύση. Αποφυγή καπνίσματος.

Slide 11

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΕ2

Tags: φυσική στ δημοτικού αναπνευστικό σύστημα αναπνοή

URL: