Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά

+58

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά Γ.Φ.

Slide 2

Στη γλώσσα μας συναντούμε πολλές φορές κάποια ρήματα που έχουν την ιδιομορφία, στον αόριστο, να σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά. Ρήματα όπως στην αρχαία ελληνική γλώσσα;

Slide 3

Τα ρήματα αυτά είναι κατά κανόνα σύνθετα: με α΄ συνθετικό πρόθεση (ανά, από, εκ, εν, επί, παρά, συν, κλπ.) και β΄ συνθετικό αρχαιοελληνικά ρήματα όπως τα: άγω (= οδηγώ, φέρνω) βαίνω (= βαδίζω, πορεύομαι) δεικνύω - δείκνυμι (=δείχνω, φανερώνω) λαμβάνω (= παίρνω, πιάνω) Πώς σχηματίζονται;

Slide 4

Λόγω της αρχαίας κλίσης τους, ο αόριστος στην νέα ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο μόνο στο γ΄ πρόσωπο (ενικού και πληθυντικού). Σε ποια πρόσωπα χρησιμοποιούνται;

Slide 5

► συμβαίνω, αποβαίνω, επεμβαίνω, μεταβαίνω, παρεμβαίνω κλπ. (συν ή από ή επί ή μετά ή παρά + βαίνω [αόριστος στα αρχαία ελληνικά: έβην]) Το γ΄ πρόσωπο αορίστου γίνεται: συνέβη - συνέβησαν απέβη - απέβησαν επενέβη - επενέβησαν μετέβη – μετέβησαν παρενέβη – παρενέβησαν κλπ. Ποια ρήματα είναι αυτά;

Slide 6

► εισάγω, αποδεικνύω, συλλαμβάνω, κλπ. • εισάγομαι (εις + άγομαι [παθητικός αόριστος στα αρχαία ελληνικά : ήχθην]) γ΄ πρόσωπο αορίστου: εισήχθη - εισήχθησαν • αποδεικνύομαι (από + δεικνύομαι [παθ. αόριστος στα αρχαία ελληνικά : εδείχθην]) γ΄ προσ. αορίστου: απεδείχθη - απεδείχθησαν • συλλαμβάνομαι (συν + λαμβάνομαι [παθ. αόριστος στα αρχαία ελληνικά : ελήφθην]) γ΄ προσ. αορίστου: συνελήφθη - συνελήφθησαν Κι άλλα ρήματα

Slide 7

υφίσταμαι → υπέστη - υπέστησαν επιτίθεμαι → επετέθη - επετέθησαν αφίεμαι → αφέθη - αφέθησαν επιβάλλομαι → επεβλήθη - επεβλήθησαν στέλνομαι → εστάλη - εστάλησαν συντρίβομαι → συνετρίβη - συνετρίβησαν καθίσταμαι → κατέστη - κατέστησαν Άλλα ρήματα που σχηματίζονται με λόγια κλίση είναι τα:

Slide 8

Τέτοια ρήματα βρίσκουμε συνήθως σε επίσημο ύφος, όπως αυτό που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες και οι δημοσιογράφοι. Πότε τα συναντούμε;

Slide 9

Χθες το βράδυ σιδηροδρομικό ατύχημα συνέβη στη φυλασσόμενη διάβαση των Αφιδνών. Ένα αυτοκίνητο παρέβη τον Κ.Ο.Κ. και συνετρίβη πάνω στη διερχόμενη αμαξοστοιχία. Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ., όμως δεν κατέστη δυνατό ν’ απεγκλωβίσουν τον οδηγό. Ο φύλακας της διάβασης συνελήφθη και ο τραυματίας συνοδηγός εισήχθη σε νοσοκομείο. Παράδειγμα Γιάννης Φερεντίνος

URL: